Introductie

Dit project had als doelstelling om een blauwdruk te ontwikkelen die toelaat de customer journey voor parkeren en GAS4 en GAS5 te digitaliseren. Het project werd getrokken door Genk en werd uitgevoerd in samenwerking met Vilvoorde. Verder werden ook de steden Antwerpen, Hasselt en Mechelen betrokken.

Het project resulteerde in een blauwdruk van de business modellen en de technische architectuur.

Pitch

Voor parkeerklanten op het maaiveld en gedupeerden GAS4 en GAS5

biedt deze vernieuwde aanpak

een volledig digitale customer journey,

door enkel nog gebruik te maken van digitale registratietechnologieën (app/sms) en in te zetten op een digitaal loket voor vragen en klachtenafhandeling.

In tegenstelling tot de huidige manier van werken is deze aanpak proactiever en klantvriendelijker, efficiënter en schept het de mogelijkheid om dossiers volledig digitaal op te volgen en af te handelen.

Impactmap

Blauwdruk

Blauwdruk: E-Loket diensten voor parkeer- en GAS4/5-diensten
Fase Heden RB in PTR-pas via Mijn Burgerprofiel GAS in PTR-pas via Mijn Burgerprofiel White list in PTR-pas via Mijn Burgerprofiel IOD-parkeren in PTR-pas via Mijn Burgerprofiel IOD-parkeren in PTR
Interactiepunt Verschillend per gemeente, meestal per brief Ik heb ingelogd in Mijn Burgerprofiel (in eigen naam, of naam van de onderneming), de PTR-pas geopend en zie al mijn parkeerretributies over het hele grondgebied van Vlaanderen met hun betalingsstatus, klachtenstatus, Ik kan de details per dossier raadplegen, de nodige betalingen doorvoeren en klachten neerleggen/vragen stellen/betwisten. Ik heb ingelogd in Mijn Burgerprofiel (in eigen naam, of naam van de onderneming), de PTR-pas geopend en zie al mijn GAS4/5-boetes over het hele grondgebied van Vlaanderen met hun betalingsstatus, klachtenstatus, Ik kan de details per dossier raadplegen, de nodige betalingen doorvoeren en klachten neerleggen/vragen stellen/betwisten. Ik heb ingelogd in Mijn Burgerprofiel (in eigen naam, of naam van de onderneming), de PTR-pas geopend en zie al mijn bewonerskaarten, werknemersvergunningen, over het hele grondgebied van Vlaanderen met hun betalingsstatus, klachtenstatus, Ik kan de details per dossier raadplegen, de nodige betalingen doorvoeren en klachten neerleggen/vragen stellen/betwisten. Ik heb ingelogd in Mijn Burgerprofiel, de PTR-pas geopend en zie mijn vergunningen inname openbaar domein over het hele grondgebied Vlaanderen. Ik kan de details per dossier raadplegen, de nodige betalingen doorvoeren en klachten neerleggen/vragen stellen/betwisten. Geen, verloopt automatisch
Medium / Eender welk medium dat toegang geeft tot Mijn Burgerprofiel (Stadsapp, MijnBurgerprofiel-app, website van de lokale overheid, ) + geregistreerd mailadres Eender welk medium dat toegang geeft tot Mijn Burgerprofiel (Stadsapp, MijnBurgerprofiel-app, website van de lokale overheid, ) + geregistreerd mailadres Eender welk medium dat toegang geeft tot Mijn Burgerprofiel (Stadsapp, MijnBurgerprofiel-app, website van de lokale overheid, ) + geregistreerd mailadres Eender welk medium dat toegang geeft tot Mijn Burgerprofiel (Stadsapp, MijnBurgerprofiel-app, website van de lokale overheid, ) + geregistreerd mailadres De PTR-pas
Ervaring
Frontoffice RB's via brief
GAS via brief
White list via brief/mail
IOD-vergunning via brief/mail
Klachten/betwistingen via specifieke platformen, telefonisch of fysiek
- Melding via e-mail van nieuw beschikbare retributie
- Lijst van retributies + details beschikbaar via Mijn Burgerprofiel
- Melding via e-mail van nieuw beschikbare GAS-boete
- Lijst van boetes + details beschikbaar via Mijn Burgerprofiel
- Melding via e-mail van nieuw beschikbare White listing
- Lijst van White listing + details beschikbaar via Mijn Burgerprofiel
- Melding via e-mail van nieuw beschikbare IOD-vergunning
- Lijst van IOD-vergunningen + details beschikbaar via Mijn Burgerprofiel
/
Backoffice '- Brieven opmaken & versturen via postdienst
- Retributies manueel afchecken tegen IOD-vergunning
/ / / / /
Verschil huidige aanpak
(wanneer van toepassing)
/ Elk individu heeft zicht op al zijn/haar retributies over het hele grondgebied van Vlaanderen, via Mijn Burgerprofiel. Er kunnen geen fouten meer gebeuren via post. Burgers moeten niet meer naar een individuele gemeente voor vragen/info/klachten, maar kunnen dit digitaal afhandelen. Elk individu heeft zicht op al zijn/haar GAS4/5-boetes over het hele grondgebied van Vlaanderen, via Mijn Burgerprofiel. Er kunnen geen fouten meer gebeuren via post. Burgers moeten niet meer naar een individuele gemeente voor vragen/info/klachten, maar kunnen dit digitaal afhandelen. Elk individu heeft zicht op al zijn/haar white listing over het hele grondgebied van Vlaanderen, via Mijn Burgerprofiel. Er kunnen geen fouten meer gebeuren via post. Burgers moeten niet meer naar een individuele gemeente voor vragen/info/klachten, maar kunnen dit digitaal afhandelen. Elk individu heeft zicht op al zijn/haar IOD-vergunningen over het hele grondgebied van Vlaanderen, via Mijn Burgerprofiel. Er kunnen geen fouten meer gebeuren via post. Burgers moeten niet meer naar een individuele gemeente voor vragen/info/klachten, maar kunnen dit digitaal afhandelen. De gegevens IOD worden hergebruikt in het PTR zodoende niet zowel een vergunning te betalen als een retributie te moeten ontvangen (bij administratieve onoplettendheid nu)


Andere projectdocumenten

Geen documenten beschikbaar via de VLOCA kennishub.

Interesse in dit project?

Gelieve contact op te nemen via gzg@vlaanderen.be.