Welkom bij de Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA) Kennishub

Uit user's Wiki!
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

English speaking ?

Vloca foto.jpg

Wat wil VLOCA bereiken?

VLOCA verenigt burgers, kenniscentra, de bedrijfswereld, lokale en provinciale besturen, Vlaamse overheidsagentschappen en koepel Organisaties om het referentiekader voor een open city architectuur te co-creëren, bestaande uit technologische Standaarden en afspraken die in VLOCA in samenwerking tot stand komen. Het doel van VLOCA is om dit referentiekader concreet te gebruiken om projecten te realiseren op maat van initiatiefnemende steden en gemeenten, door middel van draaiboeken. Deze technische draaiboeken geven aan welke processen de stad of gemeente doorloopt en hoe de open smart city op basis van real-time data samenwerkt met bestaande en toekomstige digitale infrastructuur, naadloos geconnecteerd met elkaar.

Hoe willen we dit aanpakken?

We nodigen jou als geïnteresseerde lezer uit om deze architectuur mee vorm te geven via co-creatie op dit MediaWiki platform, vanuit jouw ervaring en expertise. Hier kun je lezen hoe je actief kunt bijdragen. In de eerste fase, vanaf juli 2020, capteren we bottom-up initiatieven via dit formulier om zo gradueel en iteratief de open architectuur op te bouwen. We hebben een eerste aanzet gegeven van een blauwdruk van de referentie architectuur. Het co-creatie proces zal geleidelijk aan rijker gestoffeerd worden. Nieuwe iteraties worden via de nieuwsbrief en op het VLOCA portaal gecommuniceerd.

IMEC en VITO zijn door het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur aangesteld om gedurende de opbouw van VLOCA te inspireren, te modereren, de co-creatie in goede banen te leiden, ervaringen te delen en ervoor te zorgen dat het proces daadwerkelijk leidt tot de concrete uitwerking van een realistische architectuur en draaiboeken voor diverse smart city initiatieven.

Hoe aligneert VLOCA met het internationale Smart Cities ecosysteem?

We realiseren de co-creatie en de interactie via deze kennishub op een zeer pragmatische manier, zonder het warm water opnieuw uit te vinden. In de startfase van het VLOCA programma hebben IMEC en VITO een studie uitgevoerd naar bestaande en actuele open smart city praktijken en Standaarden. Er wordt continu en organisch gealigneerd met de geïdentificeerde initiatieven gedurende het VLOCA traject.

We merken op dat nationale programma's binnen Europa en daarbuiten reeds eerste stappen hebben gezet of de eerste stappen zetten om gelijkaardige doelstellingen te bereiken. Denemarken zet zijn eerste stappen om een strategie te ontwikkelen voor digitale "governance" binnen steden en gemeenten, de digitale samenwerking tussen steden te versterken en het gebruik van richtlijnen en Standaarden te verduidelijken. Transparantie staat hierbij voorop om de relevante publieke bezorgdheden aan te pakken. Nederland heeft reeds via het NEN een eerste praktijkrichtlijn voor een Open Urban Platform klaar. In India ligt de focus op het aanpakken van de kern: het specifiëren van een Open Data Exchange architectuur door het "Ministry of Housing and Urban Affairs". Internationaal verenigt [[Gerelateerd werk::Open And Agile Smart Cities|OASC]] meer dan 170 steden om de vraag- en aanbod zijde beter af te stemmen en de uitdagingen van de Open Smart City te vertalen in Europees en internationaal gedragen MIMs (Mimimal Interoperability Mechanisms).

Dit is een eerste oplijsting van relevante initiatieven, waarmee VLOCA aligneert. Verdere ontwikkelingen en analyses worden op deze kennishub gedocumenteerd en zijn terug te vinden in de rubriek gerelateerd werk.