Korte Beschrijving

B-WaterSmart [1] is een Europees Horizon 2020 project, binnen dit project zal een pilot plaatsvinden in Mechelen. In het kader van het rioleringsproject Bankstraat – Zepstraat – Gijsbeekstraat werd riolering (DWA en RWA) vernieuwd. Om te voldoen aan de bufferingseis dient nog een bufferbekken aangelegd te worden met een buffercapaciteit van 270 m³/ha en een lozingsnorm van 10 l/s/ha. Dit bufferbekken was enkel voorzien als een reservoir om het verzamelde hemelwater van de verharde oppervlakte tijdelijk te bergen en vertraagd te lozen naar waterloop Dorpsloop 1.05 (3e categorie), in beheer van Provincie Antwerpen. Het project B-WaterSmart is een opportuniteit om het hemelwater uit het bufferbekken te hergebruiken voor irrigatie van landbouwpercelen. Daarvoor moeten volgende aanpassingen gebeuren:

  • Het bufferbekken wordt voorzien van een regelbare schuif die de doorvoer kan tegenhouden;
  • Er wordt een zuiveringsinstallatie voorzien om het hemelwater te zuiveren tot een kwaliteit voldoende om gewassen te irrigeren,
  • Er worden sensoren voorzien om de neerslag opwaarts te meten, de waterkwaliteit van het water in het bufferbekken, bodemvochtigheid in de landbouwpercelen, het grondwaterpeil in de landbouwpercelen en het waterpeil in het bufferbekken,
  • Er wordt (mobiele) infrastructuur voorzien om het gezuiverde water uit het bekken te transporteren naar de landbouwpercelen.

Stad Mechelen wil deze use-case binnen het traject i.k.v. een centrale (IoT) data-infrastructuur waardoor het versnipperd gebruik van data-bronnen binnen de organisatie wordt tegengaan en smart city oplossingen in de stad sneller kunnen opschalen, alsook middelen en expertise worden samengebracht.

Het project loopt van 1/9/2020 – 31/8/2024.

Beschrijving Architectuur

Lessons learned