Overzicht VLOCA-werkgroepen

WerkgroepenVLOCA TrajectType werkgroep
Circulaire Economie: Repair cafés - Workshop 1Circulaire economie: Repair cafésBusiness werkgroep
Circulaire Economie: Repair cafés - Workshop 2Circulaire economie: Repair cafésData en informatie werkgroep
Data Broker Workshop 1Data BrokerBusiness werkgroep
Data Broker Workshop 2Data BrokerFunctionele werkgroep
Hoppinpunten Workshop 1: Behoeftes & doelstellingenCombimobiliteit: Hoppin puntenData en informatie werkgroep
Hoppinpunten Workshop 2: DataCombimobiliteit: Hoppin puntenData en informatie werkgroep
Hoppinpunten Workshop 3: DetailsCombimobiliteit: Hoppin puntenData en informatie werkgroep
Local Digital Twin Workshop 1: Gedeeld referentiekaderLocal Digital TwinBusiness werkgroep
Local Digital Twin Workshop 2: Structuur en beheer van dataLocal Digital TwinData en informatie werkgroep
Local Digital Twin Workshop 3: Simulaties op basis van modeleringLocal Digital TwinFunctionele werkgroep
Business werkgroepVeelzijdige InfoSchermen voor Updates en Acties van Lokale Ondernemers (VISUALO)Business werkgroep
Thematische werkgroep 3Mobiliteitsbudget voor burgersTechnologie werkgroep
Thematische werkgroep 1Veelzijdige InfoSchermen voor Updates en Acties van Lokale Ondernemers (VISUALO)Data en informatie werkgroep
Thematische werkgroep 2Veelzijdige InfoSchermen voor Updates en Acties van Lokale Ondernemers (VISUALO)Functionele werkgroep
Thematische werkgroep 3Veelzijdige InfoSchermen voor Updates en Acties van Lokale Ondernemers (VISUALO)Technologie werkgroep
Thematische werkgroep 1Het potentieel van urban mining & BIM voor de bouwsectorData en informatie werkgroep
Thematische werkgroep 2Het potentieel van urban mining & BIM voor de bouwsectorFunctionele werkgroep
Thematische werkgroep 3Het potentieel van urban mining & BIM voor de bouwsectorTechnologie werkgroep
Business werkgroepHet potentieel van urban mining & BIM voor de bouwsectorBusiness werkgroep
Business werkgroepRegionaal plugable incentiveringsplatformBusiness werkgroep
Thematische werkgroep 1VlocaTraject/DAKS 2.0/ Lokale economie,VlocaTraject/SInCR - Lokale economieData en informatie werkgroep
Thematische werkgroep 1Slim Ruimtelijk PlannenData en informatie werkgroep
Thematische werkgroep 1VrachtwagenparkerenData en informatie werkgroep
Thematische werkgroep 2VlocaTraject/DAKS 2.0/ Lokale economie,VlocaTraject/SInCR - Lokale economieFunctionele werkgroep
Business werkgroepSlimme stadsdistributieBusiness werkgroep
Thematische werkgroep 2Slim Ruimtelijk PlannenFunctionele werkgroep
Thematische werkgroep 2VrachtwagenparkerenFunctionele werkgroep
Thematische werkgroep 3VlocaTraject/DAKS 2.0/ Lokale economie,VlocaTraject/SInCR - Lokale economieTechnologie werkgroep
Thematische werkgroep 3Slim Ruimtelijk PlannenTechnologie werkgroep
Business werkgroepVrachtwagenparkerenBusiness werkgroep
Business werkgroepSlim Ruimtelijk PlannenBusiness werkgroep
Business werkgroepVlocaTraject/DAKS 2.0/ Lokale economie,VlocaTraject/SInCR - Lokale economieBusiness werkgroep
Thematische werkgroep 3VrachtwagenparkerenTechnologie werkgroep
Thematische werkgroep 1Welkomapp voor nieuwkomersData en informatie werkgroep
Business werkgroepCiterraBusiness werkgroep
Thematische werkgroep 1CiterraData en informatie werkgroep
Thematische werkgroep 2CiterraFunctionele werkgroep
Thematische werkgroep 3CiterraTechnologie werkgroep
Thematische werkgroep 1Machine Learning as a Service (MLaaS)Data en informatie werkgroep
Thematische werkgroep 2Machine Learning as a Service (MLaaS)Technologie werkgroep
Thematische werkgroep 3Machine Learning as a Service (MLaaS)Technologie werkgroep
Thematische werkgroep 1Slimme stadsdistributieData en informatie werkgroep
Business werkgroepREVOLTBusiness werkgroep
Business werkgroepThermAiBusiness werkgroep
Business werkgroepSlimme MarktenBusiness werkgroep
Business werkgroepSHOKBusiness werkgroep
Thematische werkgroep 1SHOKData en informatie werkgroep
Thematische werkgroep 1Slimme MarktenData en informatie werkgroep
Thematische werkgroep 1ThermAiData en informatie werkgroep
Thematische werkgroep 1REVOLTData en informatie werkgroep
Thematische werkgroep 2REVOLTFunctionele werkgroep
Thematische werkgroep 2SHOKFunctionele werkgroep
Thematische werkgroep 2Slimme stadsdistributieFunctionele werkgroep
Thematische werkgroep 2Slimme MarktenFunctionele werkgroep
Thematische werkgroep 2ThermAiFunctionele werkgroep
Thematische werkgroep 3SHOKTechnologie werkgroep
Thematische werkgroep 3Slimme MarktenTechnologie werkgroep
Thematische werkgroep 3ThermAiTechnologie werkgroep
Thematische werkgroep 3REVOLTTechnologie werkgroep
Business werkgroepModderstroom MonitoringBusiness werkgroep
Thematische werkgroep 1Modderstroom MonitoringData en informatie werkgroep
Thematische werkgroep 2Modderstroom MonitoringFunctionele werkgroep
Thematische werkgroep 3Modderstroom MonitoringTechnologie werkgroep
Thematische werkgroep 3Slimme stadsdistributieTechnologie werkgroep
Thematische werkgroep 1Mobiliteitsbudget voor burgersData en informatie werkgroep
Thematische werkgroep 2Mobiliteitsbudget voor burgersFunctionele werkgroep
Kick-offDigitale meldingenBusiness werkgroep
Thematische werkgroep 3Mobiliteitsbudget voor burgersTechnologie werkgroep
Business werkgroepDigitale meldingenBusiness werkgroep
Functionele werkgroepDigitale meldingenFunctionele werkgroep
Applicatie componenten werkgroepFunctionele werkgroep
Aanpak en risico's werkgroepDigitale meldingenData en informatie werkgroep
Thematische werkgroep 1Mobiliteitsbudget voor burgersData en informatie werkgroep
Functionaliteiten werkgroepDigitale meldingenFunctionele werkgroep
Applicatie componenten werkgroepDigitale meldingenFunctionele werkgroep
Aanpak en risico's werkgroepDigitale meldingenFunctionele werkgroep
Thematische werkgroep 2Mobiliteitsbudget voor burgersFunctionele werkgroep
Water in de stad Workshop 1Leefomgeving: Water in de StadBusiness werkgroep
Water in de stad Workshop 2Leefomgeving: Water in de StadData en informatie werkgroep
Water in de stad Workshop 3Leefomgeving: Water in de StadTechnologie werkgroep
WerkgroepenVlocaSessie
API-led
Antwerp Living Labs: levendige en leefbare (universiteits)buurt
B-WaterSmart
Burgerloket
Circulaire economie: Repair cafés
Combimobiliteit: Hoppin punten
DINA: Dienstverlening via integratie naadloos aanbieden
Data Broker
Datagestuurde handelskern
DenCITY
Digitalisering volledige customer journey parkeren en GAS4 en GAS5
Flood4Cast
Het potentieel van urban mining & BIM voor de bouwsector
Hydrologisch meetnet provincie Antwerpen
Internet of Water
Iot-gestuurde mobipunten
Koppeling IoT-peilsensordata naar andere IoT- stacks
Leefomgeving: Water in de Stad
Local Digital Twin
Lokaal digitaal ondernemingsloket
Lokale Open Data Economie (LODE)
Maatgerichte implementatie van een document management systeem
Machine Learning as a Service (MLaaS)
Mobiele Sensor Units
Mobiliteitsbudget voor burgers
Monitoring van de Laak
Nachtlawaai verminderen d.m.v. technologie en nudging
Online Reserveren en Betalen: type locatie in de stad
PROBE
Preventieve gezondheid
Preventieve gezondheidszorg: persoonlijke gezondheidsdata en lokale overheden
Proactive Flooding Detection
Rainbrain
Regionaal plugable incentiveringsplatform
Sensorhotels
Slimme Markten
Slimme stadsdistributie
Smart Innovation Factory
Smart Waterland
Sociaal Dossier Platform
Stiemerlab
Tijd- en plaatsonafhankelijke klantencontacten
Tipping Points
Transparante efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening voor onze burgers verenigingen en ondernemingen
Urban digital twin
Veelzijdige InfoSchermen voor Updates en Acties van Lokale Ondernemers (VISUALO)
Velopark
Vertellende vlotten
Citerra
DAKS 2.0/ Lokale economie
Data gedreven beleidsondersteuning
Digitale meldingen
EMS DOE - Energie Management Systeem
Modderstroom Monitoring
REVOLT
SHOK
SInCR - Lokale economie
Slim Ruimtelijk Plannen
ThermAi
Vrachtwagenparkeren
Welkomapp voor nieuwkomers
WerfWater