Deze pagina is momenteel in opmaak door VLOCA en mogelijks nog geen reflectie werkelijke toestand organisatie.

Korte Beschrijving

Klimaatadaptatie: zeer lage waterpeilen en langdurige droogteperiodes, enerzijds, en verhoogde afvoeren en overstromingsrisico’s als gevolg van extreme neerslag anderzijds.

- Eenvoudiger en real-time kunnen raadplegen van data zorgt er voor dat tijdig kan worden geanticipeerd op droogte en wateroverlast.

- Waterbeheerders zullen beroep kunnen doen op continue en betrouwbare metingen in plaats van te moeten vertrouwen op handmatige, sporadische metingen.

- Op de langere termijn kan dit meetnet opportuniteiten en pijnpunten in en rond onze waterlopen aan het licht brengen.

- Het openbaar stellen van de metingen moet leiden tot een betere coördinatie en samenwerking met andere waterbeheerders (bv. landbouw of natuursector).


Beschrijving Architectuur

De architectuur is nog in opbouw en is nog onderhevig zijn aan veranderingen. Onderstaande afbeelding toont dan ook een schets van hoe de architectuur zal worden opgezet.

Schets van architectuur.

Sensor Toepassingen

Toepassingen Type toepassing Fase project (uitvoering, voorbereiding) Type sensor Meetfrequentie Zendfrequentie Netwerk keuze Aantal sensoren Belangrijkste meerwaarde sensor voor deze usecase?
1 Onbevaarbare waterlopen Uitvoering Peilsensoren 15m 15m LoRa/GPRS 30 (doel = 80) Real-time + veel locaties

Sensor evaluatie

Provincie Antwerpen Parameters Type Sensor Fabrikant Troeven Beperkingen Tips en Tricks
1 Waterniveau Akoestisch Fluves, Decentlab en Multiflexmeter Makkelijk te plaatsen, real-time Temperatuur correctie nodig, vegetatie e.d. onder sensor verstoren signaal Hang de sensor zo dat het signaal niet kan weerkaatsen op constructies, zoals de kopmuur.
2 Waterniveau Radar VMM Geen temperatuur correctie nodig, real-time Vegetatie e.d. onder sensor verstoren signaal Hang de sensor zo dat het signaal niet kan weerkaatsen op constructies, zoals de kopmuur.
3 Waterniveau Druk Keller Geen problemen met vegetatie e.d., kan real-time Aan duurdere kant, niet vandalisme-proof Handig voor locaties zonder constructies of constructies die af en toe onder water komen te staan. Weliswaar eerder aan te raden op afgelegen locaties.

Lessons learned

- Het is echt nodig het beheer van de sensoren op voorhand mee in te calculeren om een realistisch zicht te krijgen op timing en workload.

- Beperkte datavalidatie valt te automatiseren (extreme outliers, foutmeldingen), maar de fijnere dingen blijven vooral handwerk.