"Smart environment" omvat slimme energie, waaronder hernieuwbare energie, ICT-enabled energienetten, "metering", monitoring en controle van vervuiling, renovatie van gebouwen en voorzieningen, groene gebouwen, groene stedelijke planning, evenals efficiënt gebruik van hulpbronnen, hergebruik en vervanging van hulpbronnen die de bovenstaande doelen dient. Stedelijke diensten zoals straatverlichting, afvalbeheer, drainagesystemen en waterbronnen die worden gemonitord om het systeem te evalueren, vervuiling te verminderen en de waterkwaliteit te verbeteren, zijn ook goede voorbeelden.

Volgens [1] horen hier ook in thuis :

  • stedelijke omgeving
  • afval beheer
  • energie
  • water