City of Things Oproep 2021

De stad Roeselare heeft een lopend project waarbij videomateriaal in wagens wordt opgenomen om daarna via een machine learning algoritme de verkeersborden databank te voeden samen met meldingen over te herstellen, verdwenen en nieuwe borden.

De hardware setup is hierbij nog het belangrijkste pijnpunt zowel qua éénvoud in gebruik als qua prijszetting. Tegelijkertijd zien we de toegevoegde waarde van data op locaties die we anders niet hebben. De huidige setup willen we verder uitbreiden en verrijken tot professionele mobiele units die toelaten om niet alleen videomateriaal te maken maar ook andere type van sensoren te integreren. Door het type sensoren uit te breiden beschikken ze over een ruimere en gevarieerdere dataset. De combinatie van realtime data en herhaalde metingen zorgen kwaliteitsvolle dataverzamelingen.

Men wil met dit project een aanbesteding uitwerken en experimenteren om een mobiele sensor unit te bouwen die bovenstaande kan mogelijk maken. Een mobiele sensor unit die men éénvoudig in gelijk welk rijdend voertuig kan plaatsen.

Om een eenvoudige uitbreiding naar andere lokale besturen mogelijk te maken wordt een rolldraaiboek uitgewerkt per lokaal bestuur. Daarnaast realiseren ze een tweede raamcontract met een partner die een hoog percentage van het gebied van een lokaal bestuur constant afdekt met zijn wagenpark zodat er informatie verkregen wordt over het ganse gebied en niet langer beperkt tot vaste locaties.[1]

Overzicht deliverables

 DeliverableVersieActoren
VLOCA-model V0.1 Mobiele Sensor Units – RoeselareVLOCA-ModelV0.1Overheden