Met "Smart Government" bedoelen we het aaneengesloten beheer binnen de stad en tussen steden, inclusief diensten en interacties die publieke, private, civiele en Europese gemeenschaps Organisaties verbinden en integreren, zodat de stad efficiënt en effectief als één organisme kan functioneren. Het belangrijkste hulpmiddel om dit te bereiken is ICT (infrastructuur, hardware en software), mogelijk gemaakt door slimme processen en interoperabiliteit en gevoed door data. Internationale, nationale en regionale verbindingen zijn ook belangrijk (buiten de stad), gezien het feit dat een Smart City typisch omschreven kan worden als een 'hub' in wereldwijd netwerk. Dit houdt in dat publieke, private en civiele partnerschappen en samenwerking met verschillende belanghebbenden mekaar versterken om slimme doelstellingen op stadsniveau na te streven. Slimme doelstellingen zijn transparant en maken gebruik van open data ondersteund door ICTen e-overheid bij participatieve besluitvorming en gecocreëerde e-services, bijvoorbeeld apps. Smart Government, als transversale factor, kan ook sommige of alle andere slimme kenmerken orkestreren en integreren.

Volgens [1] horen hier ook in thuis :

  • digitale administratie
  • transparantie
  • anticipatie
  • geografische informatie