Inleiding

Deze pagina bevat de eerste versie van het VLOCA model. Het is een niet finale versie die we V0.1 noemen. Dit kwam tot stand na de inhoudelijke intro met de initiatiefnemer van dit VLOCA traject en een studie van de aangeleverde informatie bij de start van het project.

Situering van deze deliverable in het traject

Deze eerste versie van het VLOCA model is een werkdocument dat in een latere fase van het traject verder verfijnd en uitgewerkt wordt. Het is in de V0.1-vorm nog geen finaal en afgewerkt document; we baseren ons voor de opmaak ervan op informatie en inzicht die in deze fase van het traject bekend is. Dit document vormt een basis voor het verdere verloop van het traject. In dit overzicht kan je de fasering en andere deliverables binnen een VLOCA traject bekijken.

Doel en doelgroep

Initiatiefnemers (lokale en bovenlokale besturen): De initiatiefnemers en hun project partners werken aan de hand van deze pagina de inhoud verder uit, waarna validatie en prioritering volgt.
Lokale besturen: Lokale besturen worden uitgenodigd om inhoudelijk mee te werken aan aan de co-creatie over dit thema. Laat ons weten dat je wenst deel te nemen, en geef je inhoudelijke opmerkingen door op vloca@vlaanderen.be. Dit kan je in de nabije toekomst doen door op de discussie pagina van deze wiki pagina. (op dit moment nog in ontwikkeling)
Bedrijven en kennisinstellingen: Heb je als bedrijf een visie op de generieke business vereisten van dit thema, dan nodigen we je uit om samen deze oefening verder mee vorm te geven. Ben je leverancier aan overheden, vragen we je specifieke oplossingen niet te vermelden maar de generieke business en IT architectuur in co-creatie mee uit te werken.
Burgers en burgergroeperingen: Voel je je als burger aangesproken door dit onderwerp en je hebt een visie op de ontwikkeling van oplossingen van dit thema, laat het ons zeker weten.

Aanpak (korte beschrijving)

In dit VLOCA model V0.1 vertrekken we van de visie, missie en doelen zoals ze geformuleerd worden door de initiatiefnemer. Deze gegevens worden verder verfijnd en uitgesplitst in objectieven, en hun de daaraan gelinkte business capabilities, data vereisten, functionele capabilities en technische vereisten. Een volledige omschrijving van het VLOCA-model kan je hier lezen. In deze fase exploreert team VLOCA tevens de extra mogelijkheden rond deze use case. Deze worden in het project gevalideerd en al of niet in scope van het project genomen. Wanneer ze niet in scope worden genomen, kan deze bijdragen aan het uitwerken van een ander of een vervolgproject.

Inhoud

Hieronder kan je de elementen van versie V0.1 van dit VLOCA model bekijken.

CoT Mobiele Sensor Units – Roeselare
01/06/2022 VLOCA-model versie 0.1
VLOCA analyse - Vlaamse Open City Architectuur | vloca@vlaanderen.be
Beschrijving en aanpak: https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/Deliverable:_VLOCA-model

Strategie van de open city uitdaging

Status Toelichting Beschrijving
Visie Voorstel Wat is de bestaansreden ? Vandaag wordt in Roeselare en Brugge reeds mobiele sensoren in de vorm van camera's op voertuigen (wagens in RSL en Scooters in Brugge) die een overzicht geven die 'fijnmaziger' is en meer uitgestrekt dan 'vaste' sensoren. Er is blijkbaar een nood om meer geografisch fijnmazig sensor data te verzamelen.
Missie Voorstel Wat willen we bereiken ? Een platform en draaiboek voor alle steden en gemeenten die via mobiele sensoren willen experimenteren of hun beleidsvorming en sturing willen ondersteunen, zodat ze gebruik kunnen maken van de ervaring en gebouwde platform van Roeselare en Brugge om zo duurzaam te investeren en dus het warm water niet heruitvinden.
Doel Voorstel Wat is het doel van dit project ? Bouwen van schaalbaar platform voor mobiele sensoren data die open staat voor alle steden en gemeenten. Alle stappen van sensor data management wordt geleverd : connectie, datacontext, callibratie, machine learning, faultmanagement, rapportage, enz.
Succesfactor Voorstel Hoe meten we succes ? (SMART) Een volledige mobiele sensor platform voor Roeselare, Brugge en Knokke tegen 2025.

Use cases

ID Status Samenvatting Beschrijving
UC1 Voorstel UC1: Mobiele Sensors Een keuze van sensoren moederbord en behuizing die passen op verschillende types van voertuigen (auto's, camionetten, vrachtwagens, fietsen, scooters, drones, ed meer)
UC2 Voorstel UC2: Verkeersborden Databanken Een volledige up to date databank van alle bestaande verkeersborden die al dan niet op zijn plaats staat, of (niet) besmeurd of gebogen zijn, ed meer.
UC3 Voorstel UC3: Connectie Een keuze van connectie mogelijkheden die 'mobiele' sensoren kunnen bedienen in de omgeving die gemeten moet worden. (5G, 4G, enz.)
UC4 Voorstel UC4: Open Data Datastandaardisatie zowel op metadata (OSLO) alsook formaat(JSON-LD), bestekteksten, conformiteitsdocumenten, schaalbaarheid, interoperabiliteit, ...
UC5 Voorstel UC5: Service Het kunnen opladen, verwerken en terugkrijgen van de data alsook het factureren van gebruikers van het platform ifv 'modulair' principe. Inclusief draaiboeken hoe de data te capteren, verwerken, terugkrijgen en stockeren.
UC6 Voorstel UC6: Incentivering Het kunnen vergoeden van 'bedrijven' wiens voertuigen dienen als 'base' voor de mobiele sensoren.
UC7 Voorstel UC7: Inzichten & Dashboarding Het verkrijgen van inzichten die het beleid kan beinvloeden en/of bijsturen
UC8 Voorstel UC8: Exploratie opportuniteit : Luchtkwaliteit, verkeersdrukte, enz. Vinden van extra use cases om de mobiele sensoren/camera's andere metingen te kunnen laten uitvoeren zoals luchtkwaliteit, verkeersdrukte, sluikstorten...

Metadata

Business capabilities, data vereisten, functionaliteiten en techniciteiten volgens use cases

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC1 Use case UC1: Mobiele Sensors Een keuze van sensoren moederbord en behuizing die passen op verschillende types van voertuigen (auto's, camionetten, vrachtwagens, fietsen, scooters, drones, ed meer)
BC1.1 Business capability Analyse van wat er al op de markt beschikbaar is
BC1.2 Business capability Recommendaties ifv verschillende scenario's (budget beschikbaar ?, context, thema, ed meer)
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC2 Use case UC2: Verkeersborden Databanken Een volledige up to date databank van alle bestaande verkeersborden die al dan niet op zijn plaats staat, of (niet) besmeurd of gebogen zijn, ed meer.
BC2.1 Business capability Overzicht van alle verkeersborden die via de camera gecapteerd zijn tov de gekende verkeersborden databank
BC2.2 Business capability ifv prioritisatie een herstellingplan kunnen opstellen.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC3 Use case UC3: Connectie Een keuze van connectie mogelijkheden die 'mobiele' sensoren kunnen bedienen in de omgeving die gemeten moet worden. (5G, 4G, enz.)
BC3.1 Business capability markt en omgevingsanalyse
BC3.2 Business capability een connectie recommendatie ifv verschillende scenario's
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC4 Use case UC4: Open Data Datastandaardisatie zowel op metadata (OSLO) alsook formaat(JSON-LD), bestekteksten, conformiteitsdocumenten, schaalbaarheid, interoperabiliteit, ...
BC4.1 Business capability Gap analyse met evt bestaande OSLO data standaarden
BC4.2 Business capability Definieren van de OSLO data standaarden
BC4.3 Business capability Definieren van bestekteksten, conformiteitsdocumenten
BC4.4 Business capability Valideren van interoperabiliteit en schaalbaarheid van de gekozen oplossing
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC5 Use case UC5: Service Het kunnen opladen, verwerken en terugkrijgen van de data alsook het factureren van gebruikers van het platform ifv 'modulair' principe. Inclusief draaiboeken hoe de data te capteren, verwerken, terugkrijgen en stockeren.
BC5.1 Business capability foto's (en video's) kunnen opladen, na authenticicatie van gebruiker, om via algoritme een 'waarde' terug te krijgen over bvb verkeersborden die besmeurd zijn.
BC5.2 Business capability Het kunnen doorsturen van facturatie gegevens
BC5.3 Business capability Het kunnen online betalen van de service
BC5.4 Business capability Bibliotheek van draaiboeken voor steden die ook willen gebruik maken van deze platform
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC6 Use case UC6: Incentivering Het kunnen vergoeden van 'bedrijven' wiens voertuigen dienen als 'base' voor de mobiele sensoren.
BC6.1 Business capability Standaard contracten die herbruikbaar zijn bij nieuwe 'leveranciers'
BC6.2 Business capability Betalingsmogelijkheden
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC7 Use case UC7: Inzichten & Dashboarding Het verkrijgen van inzichten die het beleid kan beinvloeden en/of bijsturen
BC7.1 Business capability Het aantal gebruikers van service machine learning via mobiele sensoren per thema
BC7.2 Business capability De kosten en inkomsten van die service = P&L
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC8 Use case UC8: Exploratie opportuniteit : Luchtkwaliteit, verkeersdrukte, enz. Vinden van extra use cases om de mobiele sensoren/camera's andere metingen te kunnen laten uitvoeren zoals luchtkwaliteit, verkeersdrukte, sluikstorten...
BC8.1 Business capability Analyse van beleidsdomeinen en prioriteiten om extra use cases te vinden.