City of Things Oproep 2021

Het projectpartnerschap ‘Slimme markt’ (steden Hasselt, Turnhout en Halle) ontwikkelt een digitaal platform om markten op een meer attractieve manier te organiseren en te promoten, met een viervoudige doelstelling:

  • Transparantie van de marktmogelijkheden voor de ondernemers (ambulante handelaars)
  • Transparantie van het marktaanbod voor de burgers (consumenten)
  • Attractieve en dynamische positionering van markten door de lokale overheid
  • Administratieve vereenvoudiging van de organisatie én meer adequate monitoring van het marktgebeuren als basis voor (bij)sturing (smart en open data)

Ambulante handel in de vorm van verkopen via openbare markten is tot nu toe, ondanks de druk van de coronacrisis, nauwelijks gedigitaliseerd en geautomatiseerd, nochtans bevat het digitaal potentieel.

De huidige analoge werkwijze is weinig transparant, remt vernieuwing af en is voor alle betrokken partijen administratief omslachtig.

Met een te ontwikkelen digitaal platform voorzien de partners digitale ontsluiting naar verschillende doelgroepen, om de administratieve last te beperken, alsook nieuwe doelgroepen te bereiken en de match tussen vraag en aanbod beter af te stemmen. Het CoT project gaat tot en met de realisatie van een POC of MVP voor de steden Hasselt, Turnhout en Halle. Het recent goedgekeurd project ‘PIO – Programma Innovatieve Overheidsopdrachten: Slimme Markten’ neemt het traject m.b.t. de doorontwikkeling en opschaling van deze POC/MVP tot een volwaardige Vlaams platform dat alle Vlaamse steden en gemeenten kan bedienen, voor haar rekening.[1]

Overzicht deliverables

 DeliverableVersieActoren
VLOCA-model V0.1 Slimme Markten – HasseltVLOCA-ModelV0.1Overheden