Inleiding

Deze pagina bevat de eerste versie van het VLOCA model. Het is een niet finale versie die we V0.1 noemen. Dit kwam tot stand na de inhoudelijke intro met de initiatiefnemer van dit VLOCA traject en een studie van de aangeleverde informatie bij de start van het project.

Situering van deze deliverable in het traject

Deze eerste versie van het VLOCA model is een werkdocument dat in een latere fase van het traject verder verfijnd en uitgewerkt wordt. Het is in de V0.1-vorm nog geen finaal en afgewerkt document; we baseren ons voor de opmaak ervan op informatie en inzicht die in deze fase van het traject bekend is. Dit document vormt een basis voor het verdere verloop van het traject. In dit overzicht kan je de fasering en andere deliverables binnen een VLOCA traject bekijken.

Doel en doelgroep

Initiatiefnemers (lokale en bovenlokale besturen): De initiatiefnemers en hun project partners werken aan de hand van deze pagina de inhoud verder uit, waarna validatie en prioritering volgt.
Lokale besturen: Lokale besturen worden uitgenodigd om inhoudelijk mee te werken aan aan de co-creatie over dit thema. Laat ons weten dat je wenst deel te nemen, en geef je inhoudelijke opmerkingen door op vloca@vlaanderen.be. Dit kan je in de nabije toekomst doen door op de discussie pagina van deze wiki pagina. (op dit moment nog in ontwikkeling)
Bedrijven en kennisinstellingen: Heb je als bedrijf een visie op de generieke business vereisten van dit thema, dan nodigen we je uit om samen deze oefening verder mee vorm te geven. Ben je leverancier aan overheden, vragen we je specifieke oplossingen niet te vermelden maar de generieke business en IT architectuur in co-creatie mee uit te werken.
Burgers en burgergroeperingen: Voel je je als burger aangesproken door dit onderwerp en je hebt een visie op de ontwikkeling van oplossingen van dit thema, laat het ons zeker weten.

Aanpak (korte beschrijving)

In dit VLOCA model V0.1 vertrekken we van de visie, missie en doelen zoals ze geformuleerd worden door de initiatiefnemer. Deze gegevens worden verder verfijnd en uitgesplitst in objectieven, en hun de daaraan gelinkte business capabilities, data vereisten, functionele capabilities en technische vereisten. Een volledige omschrijving van het VLOCA-model kan je hier lezen. In deze fase exploreert team VLOCA tevens de extra mogelijkheden rond deze use case. Deze worden in het project gevalideerd en al of niet in scope van het project genomen. Wanneer ze niet in scope worden genomen, kan deze bijdragen aan het uitwerken van een ander of een vervolgproject.

Inhoud

Hieronder kan je de elementen van versie V0.1 van dit VLOCA model bekijken.

CoT Slimme Markten: Hasselt, Turnhout, Halle
2022 VLOCA-model versie 0.1
VLOCA analyse - Vlaamse Open City Architectuur | vloca@vlaanderen.be
Beschrijving en aanpak: https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/Deliverable:_VLOCA-model

Strategie van de open city uitdaging

Status Toelichting Beschrijving
Visie Voorstel Wat is de bestaansreden ? Ambulante handel maakt een belangrijk deel uit van het 'leven' binnen de lokale handelskernen, ze is het product van puur ondernemerschap en brengt ook 'publiek' naar de steden of deelgemeente toe. Vandaag is de ondersteuning daarvan helemaal niet digitaal. Dit belemmert de verdere ontwikkeling ervan in Vlaanderen, en met name in Hasselt, Turnhout en Halle.
Missie Voorstel Wat willen we bereiken ? Een volledige digitalisering van de 'ondersteuning' van lokale markten, zodat aanbieders met vragende partijen (bezoekers) bij elkaar kunnen komen in een digitale efficiente manier.
Doel Voorstel Wat is het doel van dit project ? (1) Een 'matchmaking/boekingsysteem' applicatie bouwen die de aanbod en vraag zowel voor de marktkramers (aanvragers) en steden en gemeenten (aanbieders) als voor de consumenten (aanvragers) en marktkramers (aanbieders).
(2) Betere positionering van het markt gebeuren door de lokale overheid.
(3) Vergemakkelijken van de administratie bij de aanvraag van een 'standplaats' of 'vergunning'.
(4) Betere monitoring van de 'performantie' van de markten (sporadisch/op risico vs vaste marktkramers, welke producten, welke producten worden door de bezoekers gezocht worden maar worden niet aangeboden) => (5) revitaliseren van de markt via nieuwe bezoekers en marktkramers aan te trekken <= studie van 'behoeften' en 'aanbieders' gap zowel voor bezoeker en marktmaker. (Globale problematiek) =>(6) 'ik zoek iets, in welke stad kan ik dat vinden op welke dag' = centrale matchmaking platform intergemeentelijk (nu momenteel lokaal, maar het moet opschaalbaar op centrale niveau.
Succesfactor Voorstel Hoe meten we succes ? (SMART) Tegen 2025 moeten minstens 4 verschillende markten reeds digitaal zijn gemigreerd voor zowel aanvragers, aanbieders, zoekopdrachten mogelijkheden, ed meer in Hasselt, Turnhout en Halle.

Use cases

ID Status Samenvatting Beschrijving
UC1 Voorstel UC1: Reservering Marktplaatsen Een visuele applicatie waar de markten per datum plaatsvinden, de beschikbare plaatsen grafisch getoond worden en met een muisklik een reservatie kan beheerd worden (aanvraag, verandering, verwijdering, enz.)
UC2 Voorstel UC2: Planning Support De steden kunnen hun markten of 'standplaatsen' visueel en beschrijvend weergeven (wie staat waar, wat komt wanneer, wat is nog beschikbaar, enz) zodat de consumenten, maar ook de ambulante ondernemers hun planning efficient kunnen maken, waar ga ik wanneer voor wat.
UC3 Voorstel UC3: Markt Bezoek Trends & Inzichten Rapportering van aantal marktaanbieders, bezoekers, wandelroutes binnen de markten, segmenten van bezoekers, om zo inzichten te verschaffen aan de 'overheid', 'marktkramers' en consumenten om zo betere beslissingen te kunnen nemen. (Incl. gap studie tussen behoefte en aanbod voor bezoekers en marktkramers)
UC4 Voorstel UC4: Lokale economie in binnenstad stimuleren Het aantrekken van mensen buiten de stad tot de 'binnenstad' en zo zorgen voor extra bezoek en zo de binnenstad retail te laten mee profiteren met extra groei van 'passage' en hopelijk 'verkoop'
UC5 Voorstel UC5: Beheer Vergunningen Beheer (=aanvraag, annulatie, aanpassing,…) van 'vergunningen' van ambulante handel volledig digitaliseren. Gelinkt aan e-loket voor ondernemers van VLAIO, alsook gelinkt aan een boekhouding systeem voor financiele opvolging (facturatie, betalingen, betwistingen, enz.)
UC6 Voorstel UC6: Gerichte Markt Thema's Thema's van markten kunnen aanpassen ifv de type/segment van de marktkramers en de type/segment van de consumenten. (enkel voor initiatief vanuit stad, niet vanuit organisaties als 'evenement')
UC7 Voorstel UC7: communicatie broker Speciale makelaars (broker) communicatie kanaal van handelaars naar consumenten ifv hun voorkeuren mbt interessen en manier van communicatie. Dus niet directe maar 'indirecte' manier van communicatie van 'publisher' tot 'subscribers' van een interesse thema. (via de stads app <= in Hasselt, in Turnhout en Halle ? => via een stadskanaal)
UC8 Voorstel UC8: Aanmaak nieuwe markt en standplaatsen in digitaal systeem Creatie van een markt (keuze uit verschillende types : wekelijkse markt, jaarmarkt, rommelmarkt, boerenmarkt, …), invoering van de basis design van de markt (standplaatsen), de geokaart van de markt opstellen en opladen, standplaatsen opsplitsen, toevoegen, samenvoegen, verwijderen binnen een markt, ed meer

Metadata

Business capabilities, data vereisten, functionaliteiten en techniciteiten volgens use cases

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC1 Use case UC1: Reservering Marktplaatsen Een visuele applicatie waar de markten per datum plaatsvinden, de beschikbare plaatsen grafisch getoond worden en met een muisklik een reservatie kan beheerd worden (aanvraag, verandering, verwijdering, enz.)
BC1.1 Business capability Inlog en authenticatie systeem voor ambulante handelaars met vergunning toe te laten om hun reservaties te doen.
BC1.2 Business capability Ter beschikking stellen Visuele overzicht van alle standplaatsen per markt of locatie, wie waar staat, met type van markt (thema), en status van reservervaties op die plaatsen (groen : nog vrij, oranje : 'in optie' -nog niet bevestigd, rood : bevestigd gereserveerd, grijs te vroeg om te reserveren)
BC1.3 Business capability Reservatie management mogelijkheden van een 'standplaats'
BC1.4 Business capability rapportering Overzicht van status van standplaatsen om inzichten te verschaffen
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC2 Use case UC2: Planning Support De steden kunnen hun markten of 'standplaatsen' visueel en beschrijvend weergeven (wie staat waar, wat komt wanneer, wat is nog beschikbaar, enz) zodat de consumenten, maar ook de ambulante ondernemers hun planning efficient kunnen maken, waar ga ik wanneer voor wat.
BC2.1 Business capability Zoekopdrachten Via filters een selectie kunnen doen van nog beschikbare standplaatsen per type van markten
BC2.2 Business capability Zoekopdrachten Via filters een selectie kunnen doen van bevestigde standplaatsen (=product aanbod) per type van markten en type van ambulante handel
BC2.3 Business capability Planningstool Planning kunnen opstellen ifv randvoorwaarden hoe je in 'gans' vlaanderen (of regionaal) overal aanwezig kunt zijn binnen de ingestelde randvoorwaarden.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC3 Use case UC3: Markt Bezoek Trends & Inzichten Rapportering van aantal marktaanbieders, bezoekers, wandelroutes binnen de markten, segmenten van bezoekers, om zo inzichten te verschaffen aan de 'overheid', 'marktkramers' en consumenten om zo betere beslissingen te kunnen nemen. (Incl. gap studie tussen behoefte en aanbod voor bezoekers en marktkramers)
BC3.1 Business capability Reviews op standplaatsen, bezoekers, handelaars en markten Toelaten om 'reviews' in te voeren door ambulante handelaars ivm hun standplaats, markt of passanten, maar ook van de exploitanten en passanten op ambulante handelaars, standplaatsen en markten
BC3.2 Business capability Rapportering Aantal Passanten, journey analyses, segmentaties van bezoekers en handelaars (mis)match
BC3.3 Business capability Toegang Rapportering Wie toegang heeft tot welke rapporten, analyses en data
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC4 Use case UC4: Lokale economie in binnenstad stimuleren Het aantrekken van mensen buiten de stad tot de 'binnenstad' en zo zorgen voor extra bezoek en zo de binnenstad retail te laten mee profiteren met extra groei van 'passage' en hopelijk 'verkoop'
BC4.1 Business capability Vergelijken met en zonder markt Aantal bezoekers en omzet in binnenstad handelaars ifv het al dan niet aanwezig zijn van een markt in de buurt
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC5 Use case UC5: Beheer Vergunningen Beheer (=aanvraag, annulatie, aanpassing,…) van 'vergunningen' van ambulante handel volledig digitaliseren. Gelinkt aan e-loket voor ondernemers van VLAIO, alsook gelinkt aan een boekhouding systeem voor financiele opvolging (facturatie, betalingen, betwistingen, enz.)
BC5.1 Business capability Vergunningen Het kunnen beheren van de vergunningen (aanvragen, betalen, verlengen, stopzeten, terugbetalen, enz.)
BC5.2 Business capability Rapportering Het kunnen rapportering van aantal vergunnings aanvragen en beheersmogelijkheden per markt
BC5.3 Business capability feedback, klachten reviews Het kunnen invullen van een 'feedback' mbt de geleverde dienst bij vergunning beheer
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC6 Use case UC6: Gerichte Markt Thema's Thema's van markten kunnen aanpassen ifv de type/segment van de marktkramers en de type/segment van de consumenten. (enkel voor initiatief vanuit stad, niet vanuit organisaties als 'evenement')
BC6.1 Business capability Communicatie en CRM naar handelaars toe Het kunnen aanspreken van ambulante handelaars ifv hun segment type dat er een specifieke thema markt zal georganiseerd worden in de toekomst, of wanneer er nieuwe vacante standplaatsen 'vrijkomen'
BC6.2 Business capability Communicatie en CRM naar consumenten toe Het kunnen aanspreken van consumenten ifv hun segment type en voorkeuren dat er een specifieke thema markt zal georganiseerd worden in de toekomst.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC7 Use case UC7: communicatie broker Speciale makelaars (broker) communicatie kanaal van handelaars naar consumenten ifv hun voorkeuren mbt interessen en manier van communicatie. Dus niet directe maar 'indirecte' manier van communicatie van 'publisher' tot 'subscribers' van een interesse thema. (via de stads app <= in Hasselt, in Turnhout en Halle ? => via een stadskanaal)
BC7.1 Business capability Mogelijkheid om als consument interesse en voorkeuren in te vullen met de 'hoop' om bij interessante aanbiedingen een communicatie te krijgen van een handelaar die op een bepaalde ogenblik aanwezig zou zijn in een markt met een product die in de aangevinkte interesse ligt van de consument.
BC7.2 Business capability Het kunnen communiceren/invullen door de handelaars van bepaalde product categorieen die in een bepaalde 'interesse' sfeer vallen van een consument, met bijbehorende promoties of leuke weetjes ed meer
BC 7.3 Business capability Het kunnen registreren van consumenten (vragers) en handelaars (aanbieders) op de tool om de communicatie te faciliteren (via een systeem van 'broker', dus niet direct maar ifv 'subscribers' naar een 'thema' en 'publisher')
BC7.4 Business capability Het kunnen 'unsubscriben' van consumenten tot een bepaalde handelaar (bij bvb spamming)
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC8 Use case UC8: Aanmaak nieuwe markt en standplaatsen in digitaal systeem Creatie van een markt (keuze uit verschillende types : wekelijkse markt, jaarmarkt, rommelmarkt, boerenmarkt, …), invoering van de basis design van de markt (standplaatsen), de geokaart van de markt opstellen en opladen, standplaatsen opsplitsen, toevoegen, samenvoegen, verwijderen binnen een markt, ed meer