Met "Smart Economy" bedoelen we e-business en e-commerce, verhoogde productiviteit, ICT-enabled en geavanceerde productie en levering van diensten, ICT-enabled innovatie, evenals nieuwe producten, nieuwe diensten en bedrijfsmodellen. Slimme economie creëert ook slimme clusters en ecosystemen (bijvoorbeeld digitale business en ondernemerschap). Smart Economy omvat ook lokale en wereldwijde onderlinge verbondenheid en internationale inbedding met fysieke en virtuele stromen van goederen, diensten en kennis.

Volgens [1] horen hier ook in thuis :

  • toerisme
  • e-commerce
  • tewerkstelling en ondernemerschap
  • het innovatie ecosysteem