Inleiding

Circulaire economie is een sleutelstrategie om onze maatschappij binnen de planetaire grenzen te sturen, emissies te verminderen en het herstel na covid verder aan te zwengelen. In een circulaire economie gaat het erom producten en materialen zo lang en zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten met minimale milieu-impacten. Recent zijn steden sterk naar voren gekomen in de circulaire economie transitie, geïllustreerd door intentieverklaringen om een circulaire stad te worden zoals in Leuven of Antwerpen. In stedelijke omgevingen komen veel materiaalstromen samen en zijn er veel consumenten en bedrijven actief om circulaire businessmodellen uit te proberen en op te schalen. Als we materialen en producten kunnen voorzien van de nodige data, die bijvoorbeeld kwaliteit, oorsprong, samenstelling etc. aangeven, kunnen we de meerwaarde van de circulaire economie effectief binnenhalen. Dit stelt heel wat uitdagingen op vlak van data governance, en de vraag is hoe we die best aanpakken door architecturen, standaarden, concepten en modellen te ontwikkelen, temeer omdat er op Europees vlak veel in beweging is als het gaat over rechten en plichten bij het gebruik van data.

Sharepair

Het Europees Interreg project Sharepair ligt aan de basis van de VLOCA activiteiten rond het thema van repair cafés. De Vlaamse deelnemers van het Sharepair verenigden zich eveneens in de VLOCA activiteiten, en namen enkele marktspelers mee in de co-creatie, met als uiteindelijk doel een VLOCA architectuurstandaard op te stellen rond dit thema.

VLOCA verkenningstraject

In het najaar van 2021 werd besloten om een kort traject op te starten om dit onderwerp te exploreren vanuit het oogpunt van noden aan open data en de behoefte aan een gestructureerde architectuur. Twee workshops werden gehouden in Leuven, waarin de exploratie werd geconcretiseerd door het samenbrengen van verscheidene stakeholders.

Twee workshops werden georganiseerd in dit VLOCA verkenningstraject

WerkgroepType werkgroepDatumTijdLocatie
Circulaire Economie: Repair cafés - Workshop 1Business werkgroep2021-10-28
Circulaire Economie: Repair cafés - Workshop 2Data en informatie werkgroep2022-03-09

Overzicht Draaiboeken

 Actoren
Hoe het Digital Product Paspoort gebruiken
Hoe kan je gemiste “repair opportunities” in kaart brengen en reduceren?
Hoe kunnen we repair cafés en herstel in het algemeen ondersteunen en zo de kans op succesvol herstel vergroten?Overheden
Ik wil de bijdrage van reparatie aan de circulaire economie kunnen meten
Ik wil gerichte campagnes rond repair cafés lanceren
Ik wil kunnen meten hoeveel CO2 er vermeden is doordat burgers kapotte toestellen hersteld hebben
Ik wil weten wat de impact van repair cafés/digitale tools is op elektrisch & elektronisch afval
Waarom repair data loggen?
Wat is een repair café en hoe kan ik er een starten?Overheden
Wat is het SHAREPAIR project?
Welke data standaard bestaat er in het repair landschap?

Beschrijving Architectuur

Lessons Learned

 DeliverableVersieActoren
Circulaire economie: Repair cafés VLOCA-model V0.2VLOCA-ModelV0.2Kennisinstellingen
Overheden