Repair cafés worden al recurrent  georganiseerd op verschillende plaatsen in Vlaanderen en daarbuiten. De verwachtingen en wensen van deelnemende partijen tonen aan welke zaken belangrijk zijn bij het organiseren van repair cafés:

Stakeholder De droom van de organisatie
Repairgroep
 • Een transparante omgeving waar alle informatie die nodig is  om de beste oplossing te vinden, beschikbaar is;
 • Ervaringen en resultaten worden maximaal gedeeld binnen een lerend netwerk;
 • Huidige belemmeringen van herstel weggewerkt, zodat herstellen bijvoorbeeld makkelijk wordt;
 • Wisselstukken kunnen en mogen geoogst worden uit kapotte toestellen.
 • méér herstelcultuur.
Repair netwerk
 • Er bestaat een Google voor herstel waar je het type, merk en model ingeeft. Deze search levert je handleidingen, video’s (met index) en andere vormen van hulp op;
 • De tool maakt tevens automatisch vertalingen en is in staat onbetrouwbare van kwalitatieve informatie te onderscheiden.
IT
 • Alle hersteldata worden geborgen in 1 overkoepelend data model, met 1 API;Het platform vraagt data op, op zo’n manier dat het weinig extra inspanningen vraagt van de gebruiker;Lijsten van merken, model- en serienummers worden publiek beschikbaar gemaakt.
Lokale overheden
 • Beleidsvoorbereidend: Lokale beleidsmakers kunnende benchmark goed in kaart brengen (“nulmeting”) mbv solide data en weten zo beterwaarop in te zetten (beleidsperspectief).
 • Beleidsopvolgend: men heeft real time data beschikbaar waarmee de effectiviteit van een beleidsmaatregel continu wordt opgevolgd;
 • Link met klimaat: hiermee de bijdrage van reparatie aan klimaatdoelstellingen te meten.
De Kringwinkel
 • Laagdrempelige informatie waarmee iedereen aan de slag kan;
 • Gegevens worden maximaal gedeeld;
 • Kringwinkel medewerkers leveren goede aanvullende diensten aan commerciële herstellers (bv identificatie).
De professionele hersteller
 • Vlotte match making hersteller met het defect toestel; Doordat we weten welke herstellers/vrijwilligers welke vaardigheden hebben en zo gericht kunnen doorverwijzen; Herstel is betaalbaar eveneens geholpen door een goede matchmaking waarbij de buiten garantie herstellingen gericht doorverwezen kunnen worden. Opdeze manier wordt de identificatie door ons gedaan, wat een hulp is voor de vrijwillige hersteller of de burger (DIY repair);
Onderzoek – data technisch
 • Data delen is zeer laagdrempelig en makkelijk;
 • Beschikbaarheid van de data bv. Herstelvideo’s is gegarandeerd in de tijd.
ABB
 • Kennis wordt gedeeld met de kleinste gemeentes in VL. Geen uitsluitend grootstedelijk verhaal;
 • gebruik van een VLOCA genormeerde data architectuur.
Onderzoek  - CE
 • Er bestaan productpaspoorten die uitgebreide informatie-uitwisseling zoals materiaalsamenstelling, reparatie tips & logboeken toelaten.
 • De data kan ook gebruikt worden om voor een gebied (stad, regio, land, continent) beleidsindicatoren voor de circulaire economie te voeden.
 • Er bestaan algoritmes die model specifieke identificatie kunnen doen aan de hand van een foto van het label (in ontwikkeling).

productpaspoort

 • Er is een model specifiek beslissingssysteem opgesteld dat op basis van leeftijd en herstelgeschiedenis correcte indicatie geeft van te verwachten faling, wisselstukken, kost, etc.