SHAREPAIR is een project gegund onder het Interreg NW Europe programma. Het project is opgestart in februari 2020 en loopt tot mid 2023.

SHAREPAIR gaat de strijd aan tegen een van de snelst groeiende afvalstromen in de EU, die van elektrische en elektronische apparatuur met een groei van 3-5% per jaar. De algemene doelstelling is om de hoeveelheid afval te verminderen door herstellers actief in repair cafés bij te staan (doel: 6,27 ton vermeden afval) alsook de burgers woonachtig in de aangesloten steden (Leuven, Roeselare, Ottignies/Louvain-la-neuve, Apeldoorn) te ondersteunen zodat ook zij meer kiezen voor herstel  (doel: 27,5 ton vermeden afval in elke aangesloten stad).

Het project wil dit doel bereiken door burgerreparatie op te schalen via bewustmaking en het gebruik van digitale tools. Deze digitale tools stimuleren en faciliteren burgerreparaties door reparatieoplossingen te verzamelen en deze gemakkelijk toegankelijk te maken voor burgers. Ze zullen burgers ook de weg wijzen naar de beste reparatieoplossingen in hun buurt[1].

Het consortium bestaat uit 17 Europese partners verspreid over Ierland, Groot-Brittannië, België, Duitsland en Nederland. Het omvat steden, universiteiten en onderzoekscentra, maatschappelijke organisaties, softwareontwikkelaars, sociale ondernemingen en consumentenorganisaties.

Stakeholder Uitdagingen
Repairgroep Deelnemers repair café motiveren tot het ingeven van de data is een drempel.
Repair netwerk Een samenwerking opzetten tussen de verschillende partijen in het repair ecosysteem die snel en efficiënt is, is een hele uitdaging;
IT
  • Uitdaging van het op gang krijgen van de cocreatie;
  • Kennis bundelen via standaarden (OSLO);
  • Samenbrengen van gebruikers op 1 platform en gebruikers motiveen het platform te blijven gebruiken.
Lokale overheden Momenteel is er geen mogelijkheden als stad om het beleid op te volgen. Stijgt het aantal herstellingen? Waaraan is dat te danken? Impact repair café op afvalreductie?
De Kringwinkel Hoe laaggeschoolden en vrijwilligers intrinsiek motiveren om data in te voeren in een toepassing, terwijl de kerntaak de reparatie en het sociaal contact is?
De professionele hersteller Match tussen soorten van producten (veel combi’s) en een databank op soort & modelnummer loopt vaak vast (bv. een wasmachine die ook droogt…). Verschillende benamingen voor combinaties van toestellen. Hoe catalogeren?
Onderzoek – data technisch
  • Kritische massa. Database moet aantal records bevatten. Pas dan nuttig.
  • Foto’s opslaan goede manier van documenteren (data verandert, foto blijft)
Onderzoek  - CE Producenten ook motiveren en aansporen bij te dragen door data te delen maar eveneens door producten anders te ontwerpen, wisselstukken goedkoop aan te bieden etc.


[1] https://www.sharepair.org/about-sharepair bezocht 09/09/2022