Als we geconfronteerd worden met een faling, rijst de vraag of we het toestel best nog herstellen of beter vervangt door een nieuw en (eventueel) energiezuiniger exemplaar. Vanuit een financieel maar ook vanuit een klimaatperspectief is dit een belangrijke overweging waar men wat hulp bij kan gebruiken. De impacttool, zoals ontwikkeld binnen het Interreg SHAREPAIR project, geeft de eigenaar van het product inzichten in de uitstoot van broeikasgassen voor beide scenario’s

  • Men herstelt het bestaande en maakt er nog een aantal jaar gebruik van. De herstel houdt enkele acties in (afhankelijk wat de faling precies was) zoals het vervangen van een onderdeel, transport, gebruik van een boormachine,… die eveneens gepaard gaan met de uitstoot van broeikasgassen. Na eindeleven wordt het toestel alsnog vervangen
  • Men vervangt het toestel door een nieuw. De CO2 impact van de productie van het nieuwe toestel wordt weergegeven, alsook het energieverbruik tijdens de gebruiksfase.

Tevens kan men met de impacttool voor alle herstellingen die plaatsvonden in een repair café of die geregistreerd werden op een digitale tool zoals RepairConnects (DIY repair) berekenen voor hoeveel (lokale) CO2 reductie ze zorgden.

Repair tool.png

Een demo van de Repair Impact Tool kan u hier vinden: