Concept van een repair café

Een Repair Café is een bijeenkomst die draait om repareren, georganiseerd op buurtniveau. Men kan er meegebrachte kapotte spullen repareren met hulp van vrijwilligers. Doelstellingen zijn het verkleinen van de afvalberg, het behouden van kennis over repareren en het versterken van de sociale cohesie. (bron: Wikipedia) Repair cafés worden meestal gehouden op gemeenschapslocaties, waaronder kerken, bibliotheken en campussen waar gereedschap beschikbaar is en waar eigenaren hun kapotte goederen kunnen repareren met de hulp van vrijwilligers, of waar ervaren vrijwilligers complexere reparaties uitvoeren terwijl ze worden bijgestaan door de eigenaren. (bron: SHAREPAIR)

Er zijn over de hele wereld veel reparatiegroepen. Onderstaande afbeelding geeft een indruk van de verspreiding van de 2447 reparatiegroepen die aangesloten zijn bij Repair Café International, een stichting die reparatie weer onderdeel wil maken van de lokale gemeenschap[1]. Naast dit netwerk bestaan er nog vele andere netwerken zoals het wereldwijde Restarters-netwerk[2], of dichter bij huis het Repair&Share-netwerk[3] in Vlaanderen of het Repair Together-netwerk[4] in Brussel en Wallonië.

Figuur 1 Wereldwijd netwerk van Repair Café international (bron: https://www.repaircafe.org/bezoeken/)

Iedereen kan een nieuwe reparatiegroep starten of een reparatie-evenement organiseren. Bestaande reparatiegroepen en netwerken staan bij met kennis en middelen zoals een startup kit dat je kan bestellen bij Repair Café International[5]) of via lokale overheden en organisaties (bijvoorbeeld een training van Avansa Limburg[6]).

Er zijn een aantal huisregels waar een repair café aan moet voldoen[7]. Zo bieden de vrijwilligers hun expertise vrijwillig (dus onbezoldigd) aan. De eigenaar mag een (financiële) vergoeding geven of doneren, maar steeds op vrijwillige basis. In principe is het de product eigenaar die zelf aan de slag gaat onder begeleiding van de reparatiedeskundige. Samen leren ze hoe een reparatie uit te voeren. Op deze manier kunnen noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparatiedeskundigen aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit adviezen of aanwijzingen betreffende reparaties.

Allerhande communicatie kanalen, zoals posters in een openbare ruimte, sociale media of een lokale evenementenkalender, kunnen gebruikt worden om burgers op de hoogte te brengen van het evenement. Ze worden uitgenodigd om een kapot product (afhankelijk van de focus: elektrisch apparaat, elektronica, textiel, fiets, meubels,…) naar het evenement te brengen, melden het product aan bij aankomst aan een receptietafel en beginnen vervolgens met repareren, samen met een vrijwilliger.


[1] Repair Café International. “Starten”. https://www.repaircafe.org/meedoen/starten/ bezocht 09/09/2022

[2] Avansa Limburg “Ondersteuning Repair Cafés”. https://avansa-limburg.be/projecten/ondersteuning-repair-cafes, bezocht 09/09/2022

[3] https://www.repaircafe.org/en/house-rules/ [4] Repair Café International, https://www.repaircafe.org/, bezocht 09/09/2022

[5] Restarters network: https://restarters.net/

[6] Repair&Share network: https://repairshare.be/kaart/

[7] Repair Together network: https://repairtogether.be/en/