In het Sustainable Product Regulation proposal van 30 maart 2022 wordt er een voorstel voor een product paspoort beschreven voor elk fysiek goed dat binnen de EU markt verhandeld wordt. Naast producten verstaan we onder fysieke goederen ook componenten en tussentijdse producten, met uitzondering van voedsel, diervoeder en geneesmiddelen. Het product paspoort zal van toepassing zijn voor alle producten die in Europa gemaakt worden, maar ook die in de EU geëxporteerd worden. Dit wil dus zeggen dat het voorstel een impact zal hebben op de globale handel. [1]

Reden

Het product paspoort heeft tot doel om de milieueffecten gedurende de levenscyclus van producten te verminderen en circulariteit te stimuleren. Zo kan het product paspoort bijvoorbeeld informatie bevatten over hoe het product kan gerecycleerd worden en welke en hoeveel materialen het bevat.

Hoe ziet het product paspoort eruit?

De concrete implementatie van een product paspoort is nog niet beslist en wordt tot op heden nog onderzocht. We geven hier alvast een voorbeeld van velden dat kunnen worden opgenomen in het product paspoort om een algemeen idee te geven:

GTIN:                     Een Global Trade Item Number is een unieke nummer die een verhandeld

                               item kan voorstellen: https://www.gs1.org/standards/id-keys/gtin

Brand name:      Producent van het product

Product description:  Beschrijving van het product.

Countries of Sale: Landen waar het product verkocht wordt.

Photo:                  Een foto van het product.

Materiaaltabel: Een tabel van materialen die gebruikt zijn om het product te maken. Dit is belangrijke informatie voor het recycleren van het product na einde van de levensduur.

Meer informatie over het product paspoort is te vinden op https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2013 en een demo implementatie van QLIKTAG is te vinden op https://www.qliktag.com/eu-digital-product-passport/.  


[1] https://www.gs1.eu/news/eu-digital-product-passport-revealed-time-to-act