In het “Ecodesign for Sustainable Product Regulation proposal” van 30 maart 2022 wordt er een voorstel voor een digitaal product paspoort beschreven voor elk fysiek goed dat binnen de Europese markt verhandeld wordt. Naast producten verstaan we onder fysieke goederen ook componenten en tussentijdse producten, met uitzondering van voedsel, diervoeder en geneesmiddelen. Het product paspoort zal van toepassing zijn voor alle producten die in Europa gemaakt worden, maar ook die in de EU geëxporteerd worden. Dit wil dus zeggen dat het voorstel een impact zal hebben op de globale handel.

Reden

Het gebruik van een digitaal product paspoort kan de milieueffecten gedurende de levenscyclus van producten verminderen en circulariteit stimuleren. Zo kan het product paspoort bijvoorbeeld informatie bevatten over hoe het product kan gerecycleerd worden en welke en hoeveel materialen het bevat.


Hoe ziet het product paspoort eruit?

De concrete implementatie van een product paspoort is nog niet beslist en wordt tot op heden nog onderzocht (in Europese onderzoeksprojecten projecten zoals “CIRPASS”). Om een algemeen idee te geven, tonen we een voorbeeld van specifieke velden die kunnen worden opgenomen in het product paspoort:

GTIN Een Global Trade Item Number is een unieke nummer die een verhandeld goed kan voorstellen: https://www.gs1.org/standards/id-keys/gtin
Brand Name Producent van het product
Product Description Beschrijving van het product.
Countries of Sale Landen waar het product verkocht wordt.
Photo Een foto van het product.
Bill of materials Een tabel van materialen die gebruikt zijn om het product te maken. Dit is belangrijke informatie voor het recycleren van het product na einde van de levensduur.

Een demo implementatie van QLIKTAG is hier te vinden.