Om de impact te kunnen meten van repair cafés op de samenleving (bijvoorbeeld vermeden afval en milieudruk), willen we zoveel mogelijk nuttige gegevens registreren over de repair cafés: frequentie, welke toestellen worden binnengebracht, hoe oud zijn deze toestellen, wat is er precies stuk, kan het gemaakt worden, welke onderdelen moeten gemaakt worden, zijn er vervangingsonderdelen nodig, van waar komen die onderdelen, welke toestellen kunnen niet gemaakt worden en waarom niet, etc. Om al deze gegevens te kunnen verzamelen, zodat deze informatie kan gebruikt worden om bijvoorbeeld de vermeden impact te berekenen of om circulariteit (e.g. levensduurverlenging) te meten, zijn er standaard dataformaten nodig. Maar niet alleen voor de impactmeting zijn de data belangrijk. Fabrikanten gebruiken ze bijvoorbeeld voor het aanpassen en verbeteren van productontwerpen, en om de after sales afdeling bij te staan in het leveren van een goede dienst na verkoop. En meer algemeen, des te meer gegevens bijgehouden en gedeeld worden, des te beter alle stakeholders in een waardeketen kunnen samenwerken.


Volgende draaiboeken gaan over alles wat met de gegevens rond het herstel gebeuren te maken heeft:


Open Repair Data Standaard (ORDS): Welke data standaard bestaat er in het repair landschap?

Digitale Product Paspoorten (DPP): Hoe het Digital Product Paspoort gebruiken