Contactpersonen voor ORDP[1]

De “Open Repair Alliance” is een bottom-up en open-source data-initiatief dat het aantal reparaties van elektrische en elektronische producten meet, de defecte onderdelen en of het product repareerbaar was. Er werd een gezamenlijke aanpak ontwikkeld om successen en uitdagingen te documenteren bij het repareren van artikelen die hun garantieperiode hebben overschreden. Alle reparatie-initiatieven kunnen de standaard vrij toepassen en hun gegevens delen. De EU kan meer reparatie-initiatieven aanmoedigen om deel te nemen aan de Open Repair Alliance of om een aparte verplichte regeling te ontwikkelen.

De standaard is open en online te raadplegen: https://standard.openrepair.org/

De standaard bestaat uit een aantal modules die verplicht moeten worden ingevuld, zoals:

 • Product gerelateerd: Productcategorie (vooraf gedefinieerd), merk, model, bouwjaar
 •  Reparatiegerelateerd: probleem, reparatiestatus (vast; herstelbaar; einde levensduur; onbekend), reparatiebarrière (reserveonderdelen niet beschikbaar, reserveonderdelen te duur, geen manier om het product te openen, reparatie-informatie niet beschikbaar, gebrek aan apparatuur, product ook versleten).
 • Sessiegerelateerd: via welke community-reparatiegroep (groeps-ID), gebeurtenisdatum, land en ID (unieke record-ID)
 • Aanbieder gerelateerd: gegevensprovider, registratiedatum.

De reparatiegemeenschap kan er verder voor kiezen om de aanvullende gegevens in te vullen, waaronder:

 • Impactgerelateerd: de gevolgen van reparatie als afval, gewicht omgeleid, uren vrijwillig.
 • Reparateur gerelateerd: Over de persoon die de reparatie heeft uitgevoerd
 • Deelnemer gerelateerd: Over de persoon die eigenaar is van het apparaat
 • Feedback gerelateerd: Ervaring van de deelnemers met de reparatie.

De data zijn nuttig voor het identificeren van veel voorkomende falingen (doorheen de levensfase) of als graadmeter van hoe “repareerbaar” de toestellen in onze samenleving zijn. Men kan er ook uit afleiden voor welke toestellen en/of faling de eigenaar de moeite doet ermee naar een repair café te gaan. Er zijn zeker ook beperkingen bij het gebruik:

 • Aanvaarding: Fabrikanten zijn over het algemeen terughoudend om gegevens over storingen, reparatiefuncties etc. te delen, waar de Open Repair Alliance inzicht in kan geven.
 •  Geloofwaardigheid: de data geeft niet weer hoe moeilijk het was om de reparatie uit te voeren. Het enkele resultaat van een reparatie is niet overdraagbaar naar andere contexten (bijvoorbeeld zelfreparatie).
 • Representativiteit: De gegevens, aangezien het onwaarschijnlijk is dat mensen die een café bezoeken representatief zijn voor de bredere bevolking, en de producten die ze naar het café brengen, ook mogelijk niet representatief zijn voor de bredere markt.
 • Robuustheid: Er wordt geen gebruik gemaakt van een door de EU ondersteunde productclassificatie

[1]De SHAREPAIR coordinator: Lieve.VanEspen@leuven.be