Ook intercommunales trachten meer data gedreven te werken, en werken aan hun data diensten. Zo worden bij Ecowerf hoeveelheden aanvoer van AEEA per deelfractie en per park bijgehouden (in kg). Per park telt men ook de bezoekersaantallen.

Door deze data te verbinden met de data van de repair cafés zou men dus kunnen meten of er al dan niet een correlatie bestaat. Des te populairder het repair café (meer binnengebrachte toestellen, meer bezoekers) of des te populairder een digitale tool zoals RepairConnects, des te minder AEEA (type klein huishoudelijk) binnen gebracht wordt voor recyclage bij het (naburig) containerpark.

AanvoerAEEA.png

Met deelfracties:

Deelfracties

Bezoekersaantallen:

RP LEN-HEE 15.459 15.568 15.355
RP LEN-KEO 20.877 20.955 22.101
RP LEN-WIE 23.117 23.712 26.836
Repaircafeneighbourhood.png