City of Things Oproep 2022

Meer dan 100 gemeenten in Vlaanderen hebben vaak last van water-en modderoverlastbij hevige regenval ten gevolge van bodemerosie. Deze modderstromen kunnen met een hoge snelheid (tot zelfs 80 km/u) de lager gelegen (woon)gebieden bereiken. De modder richt schade aan aan straten, woningen, waterlopen, rioleringen en waterzuiveringsinstallaties. Door klimaatwijziging zal, zonder voldoende maatregelen,de modderoverlast in de toekomst alleen nog maar verergeren. We willen bodemerosie en de bestrijdingsmaatregelen, meer specifiekerosiepoelen, duurzaam en slim gaan opvolgen, evalueren en hier nauwkeurigere voorspellingenover maken.

De monitoring moet de verantwoordelijke diensten alarmeren om over te gaan tot (proactieve) ingrepen om modderstromen te voorkomen en/of verder in te perken.De monitoring zal tot stand komen met behulp van sensoren(peilsensoren, pluviometers, bodemvochtsensoren, ...) waarbij de sensordata real-time ingelezen wordt op een centraal dataplatformom daarna analyses uit te voeren voorvoorspellingen, alarmering envisualisatie in dashboards.

We willen de oplossing ter beschikking stellen in een raamovereenkomst zodat de gemeenten die kampen met dezelfde uitdagingen hier eenvoudig beroep opkunnen doen.


Overzicht deliverables