City of Things Oproep 2022

Met dit project wil men concrete pilots opzetten rond passantentellingen in de kleinstedelijke gebieden in West-Vlaanderen en deze slim en efficiënt hanteren en koppelen aan andere data. Zo willen ze komen tot nuttige en betaalbere informatie om op basis hiervan events en acties te evalueren, een gericht en onderbouwd acquisitiebeleid te voeren, het parkeerbeleid en de mobiliteit in de kern te evalueren en te verbeteren, alsook de lokale handelaars te ondersteunen met bruikbare data.


Overzicht deliverables