Data en informatie werkgroep: Veelzijdige InfoSchermen voor Updates en Acties van Lokale Ondernemers (VISUALO)

Tijdens de eerste thematische werkgroep worden de data en informatienoden van de reeds geïdentificeerde use cases in kaart gebracht. De Werkgroep Data en Informatie staat open voor deelname door de gehele quadruple helix. Vaste deelnemers zijn de leden van het VLOCA-trajectconsortium en stakeholders, die samen de data- en informatienoden in kaart brengen.

De verzamelde inzichten worden vervolgens verwerkt om de data- en informatiearchitectuur verder aan te vullen.

De Data en informatie werkgroep vond plaats op Fout: ongeldige tijd..

Deelnemers

Organisatie Deelnemer
Agentschap Binnenlands Bestuur (VLOCA) Fabian de la Meilleure
Laurien Renders
Alain Glickman
Provincie Oost-Vlaanderen Pieter-Jan Fieremans
Provincie Vlaams-Brabant Alexander Leysen
VERA Hans Hubin
Kenny Stevens
Jan Potemans
Erika Van Essche
Stad Dendermonde Jan De Backer
Stad Halle Kasper Vanbeginne

Aanleiding en Context

Initiatief

Met het Visualo-project willen de initiatiefnemers, waaronder stad Halle, een gezond en aantrekkelijk stadscentrum creëren waar lokale verkopers, horeca, organisaties en de mensen die er wonen samen kunnen komen en de stad op een andere manier kunnen beleven. Aan de hand van verschillende technologieën en gerichte communicatie zal het aanbod van lokale handelaren gepromoot worden om zo interactie met de inwoners te verhogen.

Men wil dus specifiek inzetten op lokale handelszaken die een grote impact gevoeld hebben door corona. Daarnaast is hun aanbod weinig bekend bij inwoners en nog minder bij bezoekers. Digitale infoschermen in het straatbeeld zouden een oplossing kunnen zijn maar tonen vooral advertenties voor multinationals en webshops. Daarnaast stelt men vast dat lokale besturen zich vaak beperkingen tot aankondigingen voor evenementen.

Het doel van het project is de creatie van een gebruiksvriendelijke app voor handelaars, een performant platform voor de centrum manager en het weergeven van advertenties op slimme infoborden. Hieronder een opsomming van de vereisten per doelgroep:

CoT Visualo Presentatie 20221107 10.jpeg
Presentatie Slide 9

VLOCA

Vloca-principes

CoT Visualo Presentatie Vloca Principes 202303029.jpeg

Presentatie Slide 9

Om te beginnen werden de VLOCA-principes toegelicht: VLOCA staat voor: - Transparantie: alle ontwikkelingen en verworven kennis wordt transparant op de kennishub geplaatst, voor iedereen bereikbaar met zelfs de mogelijkheid om zaken aan te vullen - Schaalbaarheid: de use cases vormen steeds het startpunt van de analyse waarbij er steeds rekening gehouden wordt hoe men los van een bepaalde technologie een oplossing kan uitgewerkt worden - Technologisch agnostisch: VLOCA houdt niet vast aan één bepaalde technologie. De use cases vormen het startpunt en hierbij wordt nagedacht hoe er los van een bepaalde technologie een oplossing kan uitgewerkt worden. - Gebruikersgericht: oplossingen worden uitgedacht in functie van het standpunt van de eindgebruiker - Interoperabel: de oplossingen kaderen nooit in slechts één project maar zijn bruikbaar voor huidige en toekomstige trajecten. - Duurzaamheid: de oplossingen die gegenereerd worden zijn niet enkel bruikbaar op korte termijn, maar ook voor de toekomst

Proces

CoT Visualo Aanleiding en context 20230302.jpg

Binnen VLOCA vertrekt men steeds vanuit de use cases die in de vorige sessies geïdentificeerd en gevalideerd werden. Daarnaast konden ook een aantal datanoden gedistilleerd worden. De opzet van de eerste thematische werkgroep is om de datanoden en informatiestromen verder in kaart te brengen en te capteren wat de metagegevens zijn. Daarnaast worden ook de andere gegevens die gekoppeld zijn aan data en informatiestromen-en bronnen geïdentificeerd. De volgende stap in het proces is de verwerking van deze informatie in de architectuur. Hierbij maken we effectief de brug van de business naar de IT zijde.

Werkgroepen

CoT Visualo Verschil Workshops OSLO VLOCA 20230302.jpeg

Tot nu toe hebben we de opstartvergadering en de business werkgroep tezamen met OSLO georganiseerd. Vanaf nu gaan we elk onze eigen weg (maar tegelijk ook weer niet). Hoewel de komende werkgroepen los van elkaar plaatsvinden, is er een constante uitwisseling van informatie tussen OSLO en VLOCA om een complementaire uitkomst te garanderen.

Architectuurschema's

CoT Visualo Architectuur schemas 20230302.jpg

Samenvatting vorige werkgroep

Het verslag van de vorige werkgroep met een overzicht van alle use cases en concepten kan je hier terugvinden.

Oefeningen werkgroep

Toelichting use-cases

Vooraleer we in de oefeningen konden duiken, werden de twee use cases waarop we zouden werken, toegelicht. De eerste use case was gericht op interacties:

Samenvatting Beschrijving
UC1: Digitale Scherm Digitale Scherm die al dan niet interactief' een advertentie van de lokale winkels laat zien
UC2: Media Centrale Een pseudo media centrale die de advertenties controleert, toekent en 'factureert' ifv regels en GRP (Reach, frequentie, enz.)
UC3: App Een app die gemakkelijk door de lokale adverteerder toelaat om zijn eigen advertentie te kunnen inplannen en projecteren.
UC4: Inzichten Rapportage van performantie van campagnes met inzichten van wat heeft gewerkt en wat niet (Tips en Tricks), incl beleidsrapportering.
UC5: Schaalbaarheid Oplossing is uitbreidbaar (en interoperabel) naar andere steden en gemeenten zonder veel aanpassingen
UC6:CRM Marketing Communicatie tool om gerichte of informatieve contacten met de klanten of prospecten te kunnen doen
UC7:Helpdesk Meldingen en klachten alsook vragen en opmerkingen (FAQ, reviews, ...)

Er werd gekozen voor UC1: Digitale scherm. Binnen deze use case kan men de volgende business capabilities onderscheiden:

Beschrijving
UC1 Digitale Scherm die al dan niet 'interactief' een advertentie van de lokale winkels laat zien
BC1.2 Als beheerder wil ik de burger interactieve opzoek mogelijkheden (via touchscreen of via handgebaren...) kunnen aanbieden
BC1.3 Als beheerder wil ik aan de bezoeker een snelle begeleiding, kortingen of reservering bvb via touchscreen of QR codes kunnen aanbieden
BC1.4 Als beleid wil ik de burgers kunnen bevragen om hun mening op bepaalde vragen te stellen
BC1.7 Als wandelaar wil ik het scherm ook kunnen terugvinden op een stadsapp bvb op mijn gsm of zelfs thuis via een website
BC1.8 Als wandelaar wil ik de info/korting/enz kunnen delen met derden (vrienden, familie,...)
BC1.10 Als wandelaar wil ik via een QR code kunnen gebruiken om tot een 'website' te komen waar ik de advertenties kan 'swipen' om de 'net verdwenen' advertentie te kunnen terugvinden, of de handelaar te kunnen contacteren direct via gsm, enz.
BC4.9 Als stad wil ik de digitale schermen ook kunnen gebruiken om mijn beleid en andere info te verspreiden aan de wandelaars in de binnenstad

De tweede use case was gericht op inzichten:

Samenvatting Beschrijving
UC1: Digitale Scherm Digitale Scherm die al dan niet interactief' een advertentie van de lokale winkels laat zien
UC2: Media Centrale Een pseudo media centrale die de advertenties controleert, toekent en 'factureert' ifv regels en GRP (Reach, frequentie, enz.)
UC3: App Een app die gemakkelijk door de lokale adverteerder toelaat om zijn eigen advertentie te kunnen inplannen en projecteren.
UC4: Inzichten Rapportage van performantie van campagnes met inzichten van wat heeft gewerkt en wat niet (Tips en Tricks), incl beleidsrapportering.
UC5: Schaalbaarheid Oplossing is uitbreidbaar (en interoperabel) naar andere steden en gemeenten zonder veel aanpassingen
UC6:CRM Marketing Communicatie tool om gerichte of informatieve contacten met de klanten of prospecten te kunnen doen
UC7:Helpdesk Meldingen en klachten alsook vragen en opmerkingen (FAQ, reviews, ...)

Binnen deze tweede use case konden opnieuw een aantal business capabilities geïdentificeerd worden:

ID Beschrijving
UC4 Rapportage van performantie van campagnes met inzichten van wat heeft gewerkt en wat niet (Tips en Tricks), incl beleidsrapportering.
BC4.1 Als beleid wil ik het aantal passanten kunnen meten en ook rapporteren aan de adverteerders
BC4.2 Als beleid wil ik het aantal 'viewers' kunnen capteren en tellen en ook rapporteren aan de (potentiele) adverteerders
BC4.3 Als beleid wil ik de gezichtsuitdrukkingen van de 'viewers' kunnen meten en ook rapporteren aan de (potentiele) adverteerders
BC4.4 Als adverteerders wil de ROI van een campagne kunnen meten en berekenen door de binnenstappers en besteders te bepalen van de 'viewers'
BC4.5 Als adverteerder (en medewerker) wil ik de mogelijkheid hebben om (experimentele) AB testen te kunnen doen (vergelijken van verschillende advertenties op de commerciële resultaten van de adverteerder)
BC4.6 Als adverteerder wil ik weten welke segmenten ik kan bereiken op welk moment in welke straat segment die evt in mijn doelgroep zitten
BC4.7 Als beleid wil ik de schermtijd (in piek momenten bvb) kunnen rapporteren ifv lokale business, overheid, instellingen, corporates, global brands, enz
BC4.8 Als beleid wil ik dat de winkels in de zijstraten ook visibiliteit kunnen krijgen dankzij de digitale schermen in de hoofdstraten

Aanpak

CoT Visualo Miro bord 20230302.jpg

Het verloop van de oefening is als volgt:

  1. Deelnemers worden doorverwezen naar een miro bord (de link naar dit bord kan je hier terugvinden), selecteren een blauwe post-it en schrijven databronnen op
  2. De facilitator van de werkgroep clustert deze databronnen samen onder één gemeenschappelijke noemer
  3. Per databron worden eerst de metadata samen gecapteerd, vervolgens de kenmerken van de data

Use case 1

Om te beginnen werd er bekeken welke databronnen men kon onderscheiden. Deze databronnen werden vervolgens door de facilitator en in onderling overleg geclusterd. Hierbij een overzicht van de vernoemde databronnen:

Cluster Databronnen
Cluster 1 Lijst van handelszaken
KBO
Ambulante handelaars (food trucks, markten)
Overzicht van ondernemers
Cluster 2 Bron van wie publiceert: handelaar/overheid
Cluster 3 ANPR gegevens voor bv druktemeting
Handhaving/ Campagnes adhv GAS-boetes inzichten: bv aantal sluikstorten
Politie gegevens
Cluster 4 Kaart van de stad
GIS
Lijst/kaart van musea en andere toeristische bezienswaardigheden
Cluster 5 Camera en AI: type gebruiker gekoppeld aan opzoekingen
Camera data uit scherm
Data voor koppelingen volgens type gebruiker (gebruikersprofiel)
Cluster 6 Indien informatie van bv openbaar vervoer, deze specifiek databron
Info De Lijn (uurtabellen)
Info NMBS (uurtabellen)
Cluster 7 Uit databank
Sportkalender
Agenda met events in de stad
Aanbod, recreatieve plaatsen en publieke voorzieningen op kaart
Cluster 8 In een use case waar we bv de weersvoorspelling voor de komende 3 uur willen weergeven: databron kmi
KMI weersvoorspelling
Cluster 9 info over lokale overheid
Voor beleidsinformatie koppeling met deze databron
Childfocus
Cluster 10 Stadsapp
Cluster 11 RFID
Cluster 12 Databron: digitale weergave van het scherm op bv app
Data bron input informatie van de handelaar (product, prijs, korting etc)
Databron: afspeellijst advertenties, wat moet wanneer getoond worden?
advertentie met nodige info (hyperlinks, telefoon, adres, ...)
Cluster 13 Voor reservering, koppeling met specifieke databank/reservatie tool van aanbieder
Cluster 14 Afvalkalender
Cluster 15 Hoogtepunten nieuws
RSS feeds
Nieuws van hogere overheden
Cluster 16 IOT/ Real time dashboard (luchtkwaliteit, ...)
Cluster 17 Indien bv parkeergelegenheid dient weer gegeven te worden, koppeling met de API van parkeermonitoring
parkeerdrukte
vrije parkeerplaatsen

In de volgende oefening werden een aantal vragen gesteld over de metadata:

  1. Wat is de naam van de databron
  2. Wie is de eigenaar van de data
  3. Welke gegevens zijn in de data verwerkt/beschikbaar
  4. In welke formaten worden de data opgeslagen en opgehaald
  5. Om de hoeveel tijd is er nieuwe data beschikbaar (data frequentie en data recentheid)
  6. Wat is de dekkingsgraad van de data
  7. Hoe wordt de data opgehaald (bv API – push/pull, webhook,..)

De deelnemers konden vervolgens per databron (blauwe post-its) die tijdens de vorige oefening gedefinieerd werden in het Miro bord de vragen te beantwoorden.

Dit leverde de onderstaande tabel op:

Clusters 1 tot 5
Metadata Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5
Naam van de databron KBO/handelaars overzicht evenementen/sportkalender/.. Weer Overheidinfo Parkeerdata en/of mobiliteitsgegevens
UIT databank Luchtkwaliteit LBLOD
kompas databank omgevingsinformatie (weer, luchtkwaliteit,...)
Hoeveelheid opgewekte electriciteit door lokale zonnepanelen
Eigenaar van de data Kruispuntbank en locatus Lokaal bestuur en verenigingen Open source of stad Lokaal bestuur Lokaal bestuur
Alternatief via eigen platform of CRM Parkeerbeheerder
Welke gegevens zijn allemaal in de data verwerkt/ beschikbaar? Adres Oplijsting events Pluviometers, wind, temperatuur, vochtigheid openingsuren, aanvraag documenten Parkeertickets per parkeerautomaat
BTW-nummer PM 2/10, Co2, No2, Etc Actuele bezetting parkeertoren/parking
Activiteit
Zaakvoerders
In welk formaten worden de data opgeslagen en opgehaald? excell CSV-JSON CSV-JSON LBLOD CSV-JSON
pdf
CSV-JSON
Om de hoeveel tijd is er nieuwe data beschikbaar?
(data frequentie en data recentheid)
Bij opstart of faillissement handelszaak vaste evenementen = jaarlijkse 
niet-vast = maandelijks?
Kan real time maar niet altijd nodig gemengd = statisch en dynamisch
Wat is de dekkingsgraad van de data? Heel Vlaanderen voor VKBO grondgebied stad/gemeente Meestal beperkt, zeer locatie gevoelig lokaal en regionaal Locatie-gebonden (parking, parkeerzone,...)
Hoe wordt de data opgehaald?
(bv API - push/pull, webhook, ...)
MAGDA (manuele excel tabel met mutaties) API, MQTT,
SQL-query
API API
Kenmerken van de data Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5
Is GDPR van toepassing (zijn er persoonlijke gegevens aanwezig in de data) en waarom? Beperkt. Naam zaakvoerders en adresgegevens nee, overzicht als "doorverwijzing" naar eventpagina ed. Neen Neen
Is de data betrouwbaar?
(bv. zijn de sensoren betrouwbaar bij regenweer)?
Hoge betrouwbaarheidsgraad (maar niet perfect) ja Is overheidsinformatie dus normaal betrouwbaar
Problemen met type activiteit (NACE)
Problemen met niet doorgegeven faillissementen
In welke mate is de data vindbaar?
Fair principe 1: Goed beschreven en geïndexeerd en metadata kunnen doorzocht worden
1: goed 1: goed Ja
2 Naam in KBO is niet per se naam van winkel …
In welke mate is de data toegankelijk?
Fair principe 2: Het is duidelijk of en hoe je toegang kunt krijgen tot de (meta)data en op te halen via standaardprotocollen
2: gemiddeld
bestuur heeft de toegang
1: goed Vrije data vanuit bestuur
2
Geen API voor mutaties dacht ik …
In welke mate is de data interoperabel?
Fair principe 3: Metadata zijn zo beschreven dat machines ze kunnen interpreteren en het is duidelijk hoe die (meta)data zich tot andere (meta)data verhouden
1: goed 1: goed 1: goed
In welke mate is de data beschikbaar voor (her)gebruik?
Het is duidelijk hoe data gebruikt en hergebruikt mogen worden en ze zijn rijkelijk voorzien van kenmerken
Ja
Clusters 6 tot 10
Metadata Cluster 6 Cluster 7 Cluster 8 Cluster 9 Cluster 10
Naam van de databron Stadsapp Handhaving Camera's in schermen Kaarten KMI
Eigenaar van de data Lokaal bestuur Stad of politie Scherm beheerder Stad
Geopunt - digitaal vlaanderen
Open street map
Welke gegevens zijn allemaal in de data verwerkt/ beschikbaar? Evenementen, handelaren, dienst uren, afval kalender #overtredingen
#boetes
Zeer divers, tellingen, emoties, AI mogelijkheden Puntlocaties en polygonen (individueel pand tot weergave sportaccommodatie)
Toeristische trekpleisters
Openbare toiletten
Parken, parkings, haltes openbaar vervoer, fietsstallingen, AEDs/EHBO, apotheken
In welk formaten worden de data opgeslagen en opgehaald? Excel CSV-JSON JSON
Om de hoeveel tijd is er nieuwe data beschikbaar?
(data frequentie en data recentheid)
Wat is de dekkingsgraad van de data?
Hoe wordt de data opgehaald?
(bv API - push/pull, webhook, ...)
Manueel API API
Kenmerken van de data Cluster 6 Cluster 7 Cluster 8 Cluster 9 Cluster 10
Is GDPR van toepassing (zijn er persoonlijke gegevens aanwezig in de data) en waarom? Ja maar politie is verantwoordelijk (opsporingsberichten) Ja, camerabeelden zijn altijd een verwerking van persoonsgegevens Nee
Is de data betrouwbaar?
(bv. zijn de sensoren betrouwbaar bij regenweer)?
Ja
2: hangt af van lokaal bestuur
In welke mate is de data vindbaar?
Fair principe 1: Goed beschreven en geïndexeerd en metadata kunnen doorzocht worden
1: goed
In welke mate is de data toegankelijk?
Fair principe 2: Het is duidelijk of en hoe je toegang kunt krijgen tot de (meta)data en op te halen via standaardprotocollen
1: goed
In welke mate is de data interoperabel?
Fair principe 3: Metadata zijn zo beschreven dat machines ze kunnen interpreteren en het is duidelijk hoe die (meta)data zich tot andere (meta)data verhouden
1: goed
In welke mate is de data beschikbaar voor (her)gebruik?
Het is duidelijk hoe data gebruikt en hergebruikt mogen worden en ze zijn rijkelijk voorzien van kenmerken
1: goed

Use case 2

Voor de tweede use case ging men op dezelfde manier te werk als voor de eerste: databronnen werden geïdentificeerd, door de facilitator geclusterd en vervolgens werden de vragen met betrekking tot de metadata en de kenmerken van de data beantwoord. Dit leverde de volgende twee tabellen op:

Cluster Databronnen Opmerkingen
Cluster 1 Ingebouwde camera
Cluster 2 Tevredenheidsenquête via scherm
percentage verdeelde schermtijd, handelaar vs stad, bron platform
Cluster 3 QR-codes met doorverwijzingen
Cluster 4 Geluidssensor (straatlawaai, incident)
Cluster 5 Weersinformatie linkken aan drukte voor context aan handelaar
Cluster 6 Betaal
terminal data
Omzet in aantallen en waarde handelaars
Cluster 7 Marktcijfers/ trends (GfK, AC Nielsen, Agoria, ... )
Historische cijfers (situatie voor scherm)
Cluster 8 Demografische gegevens Clearchannel gebruik telecom data om te bepalen wie bereikt wordt met schermen
Cluster 9 Proximus/ google
betaalverkeer
drukte (passanten)
monitoring gsm-gebruik
Inzicht naar handelaar drukte uit wifi data
inzicht naar handelaar drukte uit nobiliteitsdata
Wifi cijfers drukte in de stad databron fluvius/RTF/Proximus
lijst inwoners --> van waar komen passanten?
Cluster 10 Bluetooth meting voor druktemeting
WiFi/Bluetooth-scanner in scherm
Cluster 11 Verkoop bij ondernemers die gelinkt kan worden aan promo via scherm
"Actiecodes" handelaars --> hoeveel uit het scherm?
Cluster 12 Toestand bezette schermtijd algemeen
Touchinput van scherm
Eventuele drukknoppen onder of naast het scherm
Cluster 13 Aantal navigaties -> goede indicatie of het scherm naar een actie geleid heeft (naar de winkel te stappen)
Cluster 14 gemiddelde tijd gebruik scherm
verschil advertentie openbare info
aantal clicks per advertentie
aantal opzoekingen
passantentelling
Aantal gebruikers van het scherm (aantal keren aangeklikt)
Aantal gepost advertenties
Meest bekeken pagina's bron platform
Aantal QR Code scans
Toestand bezette schermtijd per gebruiker Hoeveel airtime is er over?
Metadata Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6
Naam van de databron Passantentellingen externe data Passantentellingen via sensoren aan scherm Passanten
tellingen via sensoren andere locatie
Verkoop
data handelaars
Marktcijfers (trends) Geïnde acties bij handelaars
Eigenaar van de data Open source, stad of 3de partij of on site Open source, stad Open source, stad of 3de partij handelaars Lokaal bestuur of derde partij
Rol van de boekhouder
Welke gegevens zijn allemaal in de data verwerkt/ beschikbaar? Aantallen, modaliteiten aantal passanten vraag wat wil de handelaar ter beschikking stellen, aantal kopers , gemiddelde aankoopsom ? #bezoeker
#marktkramers
leeftijdscategorie (camera)
geslacht (camera)
mood (bv. happy) (camera)
aantal vrachtwagens (camera)
aantal fietsers (camera)
returning visitor (WiFi of Bluetooth)
aantal auto's (camera)
In welk formaten worden de data opgeslagen en opgehaald? CSV, JSON Via platform?
Om de hoeveel tijd is er nieuwe data beschikbaar?
(data frequentie en data recentheid)
Real time of bepaalde intervallen Real time of bepaalde intervallen Real time of bepaalde intervallen kwartaal Sporadisch wanneer de metingen worden uitgevoerd
Wat is de dekkingsgraad van de data? Lokaal - stad/gemeente Beperkt maar wel zeer lokaal (waar het scherm staat) Meestal groter maar niet altijd relevant Digitale maturiteit handelaar
Hoe wordt de data opgehaald?
(bv API - push/pull, webhook, ...)
API API, MQTT API, MQTT Manuale uploads? API?
Metadata Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6
Kenmerken van de data
Is GDPR van toepassing (zijn er persoonlijke gegevens aanwezig in de data) en waarom? Ja maar dit wordt zogoed als altijd geanonimiseerd dus ok Ja maar dit wordt zogoed als altijd geanonimiseerd dus ok Ja maar dit wordt zogoed als altijd geanonimiseerd dus ok Ja, persoonsgegevens bv marktkramers Ja, indien terugkoppeling op klantnaam
Is de data betrouwbaar? (bv. zijn de sensoren betrouwbaar bij regenweer)? Dient bewaakt te worden - niet onze data Gezien het hier over 1 sensor op een specifiek locatie gaat zou dit vrij betrouwbaar moeten zijn Invraag te stellen naar gelang systeem Tellingen kunnen afwijken, aantal marktkramers niet 2. kortingscodes kunnen gedeeld worden
In welke mate is de data vindbaar?
Fair principe 1: Goed beschreven en geïndexeerd en metadata kunnen doorzocht worden
1
In welke mate is de data toegankelijk?
Fair principe 2: Het is duidelijk of en hoe je toegang kunt krijgen tot de (meta)data en op te halen via standaardprotocollen
1
In welke mate is de data interoperabel?
Fair principe 3: Metadata zijn zo beschreven dat machines ze kunnen interpreteren en het is duidelijk hoe die (meta)data zich tot andere (meta)data verhouden
1
In welke mate is de data beschikbaar voor (her)gebruik?
Het is duidelijk hoe data gebruikt en hergebruikt mogen worden en ze zijn rijkelijk voorzien van kenmerken
Hoge mate aangezien externe data

Vraag & antwoord en volgende stappen

Vragen

De opname van deze sessie is te bekijken via deze link.


Volgende werkgroepen

Indien u graag zou willen deelnemen aan één van de aankomende werkgroepen, kan u via de onderstaande link een overzicht van de workshops terugvinden en u ook zo inschrijven.

De tweede thematische werkgroep zal plaatsvinden op 30 maart om 13u00 via Microsoft Teams.

Inschrijvingslink: VLOCA-Visualo.

Andere werkgroepen

WerkgroepType werkgroepDatumTijdLocatie
Business werkgroepBusiness werkgroep2022-11-0709u00-12u00Vlaamse Overheid Herman Teirlinckgebouw (Brussel)
Thematische werkgroep 1Data en informatie werkgroep2023-03-0213u00-16u00Digitaal
Thematische werkgroep 2Functionele werkgroep2023-03-3013u00-16u00Digitaal
Thematische werkgroep 3Technologie werkgroep2023-04-2513u00-16u00Digitaal