Functionele werkgroep

Deze thematische werkgroep richt zich op het identificeren en in kaart brengen van de functionele noden en interacties. Na de data- en informatiewerkgroep zijn deze respectievelijke noden helder geworden. Deze functionele werkgroep bouwt hierop verder om de data- en informatie-uitwisseling tussen mensen en systemen, mensen onderling en systemen onderling te schetsen.

De verzamelde inzichten worden vervolgens verwerkt om de IT-architectuur verder aan te vullen.

De Functionele werkgroep vond plaats op Fout: ongeldige tijd..

Deelnemers

Organisatie Deelnemer
Agentschap Binnenlands Bestuur (VLOCA) Fabian de la Meilleure
Laurien Renders
Alain Glickman
Provincie Oost-Vlaanderen Joachim Van den Bergh
Pieter-Jan Fieremans
Provincie Vlaams-Brabant Alexander Leysen
VERA Kenny Stevens
Jan Potemans
Stad Halle Kasper Vanbeginne
AE Steven De Block

Aanleiding en Context

Initiatief

Met het Visualo-project willen de initiatiefnemers, waaronder stad Halle, een gezond en aantrekkelijk stadscentrum creëren waar lokale verkopers, horeca, organisaties en de mensen die er wonen samen kunnen komen en de stad op een andere manier kunnen beleven. Aan de hand van verschillende technologieën en gerichte communicatie zal het aanbod van lokale handelaren gepromoot worden om zo interactie met de inwoners te verhogen.

Men wil dus specifiek inzetten op lokale handelszaken die een grote impact gevoeld hebben door corona. Daarnaast is hun aanbod weinig bekend bij inwoners en nog minder bij bezoekers. Digitale infoschermen in het straatbeeld zouden een oplossing kunnen zijn maar tonen vooral advertenties voor multinationals en webshops. Daarnaast stelt men vast dat lokale besturen zich vaak beperkingen tot aankondigingen voor evenementen.

Het doel van het project is de creatie van een gebruiksvriendelijke app voor handelaars, een performant platform voor de centrum manager en het weergeven van advertenties op slimme infoborden. Hieronder een opsomming van de vereisten per doelgroep:

CoT Visualo Presentatie 20221107 10.jpeg
Presentatie Slide 9

VLOCA

Vloca-principes

CoT Visualo Presentatie Vloca Principes 202303029.jpeg

Presentatie Slide 9

Om te beginnen werden de VLOCA-principes toegelicht: VLOCA staat voor: - Transparantie: alle ontwikkelingen en verworven kennis wordt transparant op de kennishub geplaatst, voor iedereen bereikbaar met zelfs de mogelijkheid om zaken aan te vullen - Schaalbaarheid: de use cases vormen steeds het startpunt van de analyse waarbij er steeds rekening gehouden wordt hoe men los van een bepaalde technologie een oplossing kan uitgewerkt worden - Technologisch agnostisch: VLOCA houdt niet vast aan één bepaalde technologie. De use cases vormen het startpunt en hierbij wordt nagedacht hoe er los van een bepaalde technologie een oplossing kan uitgewerkt worden. - Gebruikersgericht: oplossingen worden uitgedacht in functie van het standpunt van de eindgebruiker - Interoperabel: de oplossingen kaderen nooit in slechts één project maar zijn bruikbaar voor huidige en toekomstige trajecten. - Duurzaamheid: de oplossingen die gegenereerd worden zijn niet enkel bruikbaar op korte termijn, maar ook voor de toekomst

Proces

Binnen VLOCA vertrekt men steeds vanuit de use cases die in de vorige sessies geïdentificeerd en gevalideerd werden. Daarnaast konden ook een aantal datanoden gedistilleerd worden. De opzet van de tweede thematische werkgroep is het identificeren en in kaart brengen van de functionele noden en interacties. Dit gebeurt aan de hand van een functionele oefening van data- en informatie volgens use cases, stakeholders, beslissingspunten en applicatie componenten. Deze fase bevindt zich in het luik van de bedrijfs- en IT architectuur.

Werkgroepen

In het bovenstaande schema kan je zien dat we ons ongeveer in het midden van het traject bevinden. Na deze werkgroep volgt nog een technologie werkgroep waarna een publieke review plaatsvindt om de architectuurstandaard te valideren.

Samenvatting vorige werkgroep

VLOCA Functionele Werkgroep CoT VISUALO 20230330 13.jpg

Het verslag van de vorige werkgroep met een overzicht van alle use cases en concepten kan je hier terugvinden.

Archimate

Wat:

Visuele architectuur taal. Om mensen en systemen te laten samenwerken, hebben we een gedeelde architectuur omgeving nodig die beter communiceert.

Doel:

Om die gesprekken te ondersteunen en om te helpen bij het nemen van beslissingen, maken we verschillende modellen voor verschillende belanghebbenden en trajecten, zodat we complexe systemen, processen en oplossingen begrijpen en kunnen communiceren met elkaar.

Hoe:

Gestandaardiseerde aanpak en woordenschat om de verschillende aspecten van de architectuur te beschrijven.

Binnen archimate kunnen we 4 lagen onderscheiden, gemapt op Open City Architectuur:

Motivatie Beschrijft de uitdaging / probleem waarmee de sponsor, business en ICT afdelingen worden geconfronteerd. Dit is de reden waarom het traject is opgesteld.
Bedrijf De bedrijfsarchitectuur is bedoeld om de gewenste processen in kaart te brengen. Het is tevens belangrijk om de betrokken actoren te identificeren, die de inhoud & volgorde van de processen valideren.
Applicatie De applicatie architectuur ondersteunt de bedrijfsarchitectuur en beschrijft de relaties tussen applicatie componenten, functies, services, .. in een multimodaal model.
Technologie De technologie architectuur ondersteunt de applicatie architectuur. Het beschrijft de relaties tussen platform- en infrastructuur omgevingen voor de technologische services die ze aanbieden aan de applicaties.

Oefeningen werkgroep

Aanpak

VLOCA Functionele Werkgroep CoT VISUALO 20230330 19.jpg


Het verloop van de oefening is als volgt:

  1. Deelnemers worden doorverwezen naar een miro bord (de link naar dit bord kan je hier terugvinden)
  2. Om te beginnen worden de use cases overlopen
  3. Vervolgens overlopen we de bijbehorende schema's
  4. Tot slot krijgen de deelnemers de mogelijkheid om feedback te geven op de schema's aan de hand van groene en rode post-its met als doel extra noden te capteren en indien nodig aanpassingen te doen.
VLOCA Functionele Werkgroep CoT VISUALO 20230330 20.jpg

Presentatie use cases

CoT Visualo Presentatie 20230330 1.jpeg

CoT Visualo Presentatie 20230330 2.jpeg

CoT Visualo Presentatie 20230330 3.jpeg

CoT Visualo Presentatie 20230330 4.jpeg

CoT Visualo Presentatie 20230330 5.jpeg

CoT Visualo Presentatie 20230330 6.jpeg

CoT Visualo Presentatie 20230330 7.jpeg

CoT Visualo Presentatie 20230330 8.jpeg

CoT Visualo Presentatie 20230330 9.jpeg

Feedback en discussie m.b.t architectuurschema's

Om te beginnen werden alle architectuurschema's toegelicht.

Hierop werden de volgende opmerkingen en feedback gegeven:

Kasper: Bij realtime monitoring heb je meerdere facetten:

  • bepaalde informatie ingeven via het scherm
  • informatie registreren op basis van de camera en zo de weergegeven informatie aanpassen aan het doelpubliek - adaptieve interactie
  • monitoren van data

Jan: Voor alle informatie die niet afkomstig is van klanten: evenementen bijvoorbeeld, nieuws van de stad, crisiscommunicatie etc., zit dit in het schema vervat?

- Paul: jazeker, dit zit hierin opgenomen

Steven: Voor mij is het duidelijk gezien mijn achtergrond (aanbieder van software). De dingen die ik hier zie zijn helemaal niet nieuw. Dit zijn zaken die voor ons heel relevant zijn.

Vervolgens kregen de deelnemers de tijd om per architectuurschema rode en groene post-it's toe te voegen met vragen en opmerkingen.

Schema 1: Performance platform voor centrum manager

Steven: aangezien we over een performance platform spreken, gaat het niet enkel over het beheer maar ook over hoe goed de advertenties het doen. We zullen de handelaars moeten kunnen overtuigen met de succes rate van de advertenties. Adverteren zijn grote budgetten voor hun en zij willen weten wat ze hiervoor in de plaats zullen krijgen. Dit is data die je heel goed zal moeten beheren en die een city marketeer ter beschikking moet hebben.

- Paul: absoluut! Dit zit volgens mij bij de onderzoeksresultaten. Bij databeheer zit ook een link naar intelligentie beheer.

Joachim: valt hieronder het aansturen van verschillende locaties (in geval van meerdere schermen met andere inhoud)? Ik had begrepen dat er een optie zou zijn voor meerdere schermen per gemeente en dat deze dynamisch zouden kunnen aangestuurd worden. Indien een adverteerder een voorkeur heeft voor een bepaalde locatie, hoe en waar wordt dit aangestuurd? De definitie die hier gebruikt wordt, wijst eerder op de content creator terwijl een deel van de activiteit bij de beheerder ligt; het spreiden van content over verschillende assets. De rollen en verantwoordelijkheden horen ergens anders thuis volgens mij.

- Paul: ik denk dat dit de bedoeling is vanuit de data centrale. Dit wordt beschreven in de definities.

- Kasper: de functionaliteit ook. In het kader van de adaptieve advertenties waarbij het kan voorkomen dat het systeem/beheerder moet weten op welke locatie een advertentie te lanceren. Slimme technologie moet tevens in staat zijn om in te schatten waar en wanneer een advertentie best gepubliceerd wordt.

- Joachim: het is gelinkt aan context: tijd, plaats en eventueel ook doelgroep.

- Paul: dit zit zowel bij de app als bij de mediacentrale. Dit gaan we nog herbekijken.

Joachim: bevat data governance gebruikersmanagement?

- Paul: data governance gaat eerder zeggen hoe we zaken gaan accepteren en capteren, rollenbeschrijving,.. Puur user management zit niet in data governance

Joachim: slaagt de consent op de handelaar of op de burger of beide? Ik veronderstel op de handelaar.

- Paul: voor allebei

- Joachim: ik zie dit niet werken voor allebei aangezien het in de publieke ruimte gebeurt.

- Kasper: het systeem zal zo ontworpen moeten worden dat een concent niet nodig is. Moeten we bekijken.

Alexander: van bij de start van dit project werd gezegd dat we wat betreft consent en privacy er nog niet aan uit zijn wat kan en niet.

- Paul: absoluut, hiervoor moet bekeken worden met juristen en DPO wat de mogelijkheden zijn.

Vraag & antwoord en volgende stappen

Opname

De opname van deze sessie is te bekijken via de onderstaande link:


Volgende werkgroepen

Indien u graag zou willen deelnemen aan één van de aankomende werkgroepen, kan u via de onderstaande link een overzicht van de workshops terugvinden en u ook zo inschrijven.

De derde thematische werkgroep zal plaatsvinden op 25 april om 13u00 via Microsoft Teams.

Inschrijvingslink: VLOCA-Visualo.

Andere werkgroepen

WerkgroepType werkgroepDatumTijdLocatie
Business werkgroepBusiness werkgroep2022-11-0709u00-12u00Vlaamse Overheid Herman Teirlinckgebouw (Brussel)
Thematische werkgroep 1Data en informatie werkgroep2023-03-0213u00-16u00Digitaal
Thematische werkgroep 2Functionele werkgroep2023-03-3013u00-16u00Digitaal
Thematische werkgroep 3Technologie werkgroep2023-04-2513u00-16u00Digitaal