Functionele werkgroep

Deze thematische werkgroep richt zich op het identificeren en in kaart brengen van de functionele noden en interacties. Na de data- en informatiewerkgroep zijn deze respectievelijke noden helder geworden. Deze functionele werkgroep bouwt hierop verder om de data- en informatie-uitwisseling tussen mensen en systemen, mensen onderling en systemen onderling te schetsen.

De verzamelde inzichten worden vervolgens verwerkt om de IT-architectuur verder aan te vullen.

De Functionele werkgroep vond plaats op 21 november 2023.

Deelnemers

Organisatie Deelnemer
Agentschap Binnenlands Bestuur (VLOCA) Laurien Renders
Alain Glickman
IGEMO Felipe Garcia Del Pino
Pieter Dresselaers
GKS Machines Gerrit Verbeeck
Geosolutions Kurt Vanderbiesen
TLV Frederic Keymeulen
Quares Robben Diependaele
Gemeente Willebroek Thierry Serrien
Gemeente Sint-Katelijne-Waver Veerle Bosmans
MOW Steven Devloo
Intrabel Gert Bellekens
VVSG Guido Vaganée
Febetra Isabelle De Maegt

Context

Initiatief

Het onderwerp van discussie is vrachtwagenparkeren in het Rivierenland. Er heerst een dringende behoefte aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens, aangezien dit probleem al enkele jaren bestaat. Er is bovendien een duidelijke stijging in het aantal inschrijvingen van vrachtvoertuigen in het

Rivierenland de laatste jaren. De regio is tevreden met de economische bedrijvigheid achter deze evolutie, maar maakt zich ook zorgen over de externaliteiten verbonden aan de stijging. Er zijn vrachtwagens die rust nemen op verschillende (onveilige) plaatsen, maar er is geen georganiseerde en veilige parkeergelegenheid. Momenteel zijn er ongeveer 180 publieke vrachtwagenparkeerplaatsen beschikbaar in de regio. Dit leidt tot problemen. Bovendien ontbreekt het aan basisvoorzieningen voor chauffeurs, wat resulteert in klachten van burgers en vervuiling langs de wegen. Er wordt gezocht naar oplossingen voor zowel lokale overheden als transportbedrijven, maar dit wordt als een complex en gelaagd probleem beschouwd. Lokale besturen vragen daarom een oplossing voor het kanaliseren van het ‘wildparkeren’ van vrachtwagens.

Er zijn drie initiatieven in ontwikkeling om dit probleem aan te pakken.

Het eerste initiatief is het creëren van een vrachtwagenparking in de omgeving van Mechelen. Dit is bedoeld om de huidige problemen met openbaar parkeren aan te pakken.

Het tweede initiatief richt zich op het ontwikkelen van een applicatie om vrachtwagenparkeren te vergemakkelijken, hoewel nog moet worden beslist of bestaande applicaties zullen worden gebruikt of een nieuwe zal worden gemaakt.

Het derde initiatief gaat over het opzetten van een online overlegplatform om verschillende initiatieven en expertise op elkaar af te stemmen.

De discussie is hier gericht op het creëren van een oplossing omtrent vrachtwagenparkeerplaatsen in samenwerking met gemeenten en bedrijven, waarbij wordt geprobeerd om de expertise van verschillende belanghebbenden samen te brengen. Daarnaast wordt gezocht naar financieringsmogelijkheden en publiek-private samenwerkingen om het project te ondersteunen. Ook wordt gewerkt aan de standaardisatie en toegankelijkheid van gegevens met betrekking tot vrachtwagenparkeren in Vlaanderen, waarbij externe ondersteuning wordt geboden voor de ontwikkeling van een applicatie.

VLOCA

VLOCA, de Vlaamse Open City Architectuur, is een initiatief van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid. De hulp van VLOCA aan lokale besturen start bij het scherpstellen van duidelijke, verstaanbare use cases en loopt door tot de aanbestedingsfase van het project. VLOCA vormt op deze manier een duidelijke brug tussen de beleidsdoelstellingen van het lokale bestuur en de technische laag waarin de oplossingen beschreven en geïmplementeerd worden. We stellen de juiste vragen en verzamelen de noden en behoeften van alle stakeholders (lokale besturen, kenniscentra, bedrijven en burgerorganisaties). Door een gestructureerde aanpak en verwerking van deze informatie wordt de ontwikkeling van herbruikbare bouwblokken, standaarden en normen gestimuleerd die van Vlaanderen één grote interoperabele slimme regio kunnen maken. De opgedane kennis en ervaring wordt ontsloten via een kennishub waarop onder andere draaiboeken, architectuur componenten en modellen ter beschikking gesteld worden voor alle andere lokale besturen en stakeholders.

Vorige werkgroep

Het verslag van de vorige werkgroep kan je hier terugvinden.

Brainstormsessie

Doel

Waar we tijdens de vorige werkgroep gefocust hebben op het identificeren, kwalificeren en kwantificeren van overlast en parkeeropportuniteiten, gaan we tijdens deze werkgroep zoeken naar een manier om opportuniteiten te verzilveren. Met andere woorden, om potentiële locaties om te zetten naar effectieve parkeerplaatsen.

De opportuniteiten hebben we reeds geïdentificeerd, nl:

     - Herbestemming privé domeinen

     - Meervoudig gebruik privé en semi publieke domeinen

     - Openbare domeinen

Om over te gaan tot implementatie moeten we de volgende acties ondernemen:

 • Contacteren (Hoe ? Wie ?)
 • Overtuigen (Win-Win ?) = ‘Business Modellering’
 • Ondersteunen (Onboarding, Helpdesk, ‘draaiboek’,…)

Specifiek rond ondersteuning komen mogelijk de volgende vraagstukken aan bod:

 • Juridische Ondersteuning (contracten, geschillen, …)
 • Operationele Ondersteuning (Upgraden, Onderhouden,…)
 • Financiële Ondersteuning (factureren, subsidieren, verzekeren,…)

Output

Acties

Stappen Meervoudig gebruik Herbestemming
1. Identificatie Kadaster Wat is er mogelijk, welke ruimte is er? (RUP, GRUP,..)
Kijken ifv bereikbaarheid bvb snelweg Luchtfoto's, google earth
Lokale parkings van bvb warenhuizen
Bedrijventerreinen en vastgoedbedrijven
Gemeenen (admin/schepenen)
Vervoerregio
UNIZO, VOKA, comeos
Onverharde terreinen zoeken
Netwerk event
2. Contacteren Eigenaars bedrijventerreinen Gemeentes, POM
Filiaalverantwoordelijke warenhuizen ODTH Logistics
Netwerk event Provincies, gewesten
Site manager
Kadaster
Lokale ondernemers
Lokale besturen
UNIZO, VOKA, comeos
Consessiehouder
3. Overtuigen Concrete inhoud
Wie, wat, wanneer, hoe
Overtuigen door te ontzorgen
Terrein beschikbaar stellen mag geen tijd/moeite/geld kosten
Win-win
Incentives opzetten
Meetbare resultaten kenbaar maken
Huuropbrengsten?
Simulatiespel - bezoek plannen waar het al bestaat
Best practices delen
Steun bij administratie en investeringen
Vermijden van conflicten
Ontzorgen bij administratie
Business case
Positief voor bedrijfsimago
Lokale verankering partnerschap opzetten
Hoe hou je iets in orde, proper?
Camerabewaking?
Voorzieningen?
Juridisch kader aanbieden
Bepaalde investeringen mee ondersteunen (bvb beveiliging of laadinfrastructuur)
Bepaalde voordelen op lokaal niveau toekennen
Business opportuniteiten kwantificeren
Kaderakkoord als template aanbieden waarin de voorwaarden duidelijk worden gestipuleerd
Nadruk leggen op lokaal engagement
Maatwerk is nodig! - goede segmentatie - ontzorging - incentivering - regionale verantwoordelijkheid - imago
4. Onboarden Intentieverklaring ondertekenen (plechtig)
Opstaren van project stuurgroep
Wegwijzering en aanduiding
Voorzieningen in orde brengen

Vraagstukken rond ondersteuning

1. Juridische ondersteuning

 • Samenwerkingsovereenkomst publiek domein (rechten, risico's, handhaving voor lokaal bestuur)
 • Gebruikersovereenkomst - opmaak standaarddocument dat verder nog kan gepersonaliseerd worden
 • Wetgeving rond openbare verlichting
 • Hulp bij aanvragen vergunningen
 • Opmaak convenant
 • Omgevingsvergunning? Milieuvergunning?
 • Aansprakelijkheid?

2. Operationele ondersteuning

 • Helpdesk 24/7
 • Faciliteiten op maat
 • Handhaving
 • Afvalsortering-en ophaling
 • Toegangscontrole
 • Onderhoud en herstellingen
 • Verzekeringen

3. Financiële ondersteuning

 • Voor installatie van infrastructuur laadpalen
 • Fiscale voordelen?
 • Subsidies vanuit Vlaamse Overheid?

Valkuilen

 • Lange termijn voor vergunningen
 • Geschil exploitant en eigenaars
 • Moet ingebed zijn in totaalvisie rond (vrachtwagen)parkeren (rekening houden met bvb aanrijroutes maar ook risico verschuiving probleem naar omliggende gemeentes)
 • Business case geen vetpot
 • Wie is de owner van het probleem? Nood aan een duidelijke taakverdeling
 • Technische beperkingen
 • Lokale buurtcomités kunnen plannen blokkeren - invloed op politiek

Welke profielen hebben we nodig?

 • Architect
 • Studiebureau
 • Project manager
 • Financiële analist
 • Business developer
 • Account manager
 • Persoon die zich bezighoudt met sales
 • Jurist

Volgende stappen

De volgende stappen zijn:

 1. Verwerking van de input van de brainstorm oefening
 2. Rondsturen van een link naar dit verslag en powerpoint
 3. Verder onderzoek en voorbereiding van de eerste thematische werkgroep waarvoor u zich hieronder kan inschrijven

Werkgroepen

Hieronder het overzicht van alle werkgroepen voor het traject Vrachtwagenparkeren. Inschrijven kan door op de link te klikken van de betreffende werkgroep.

Andere werkgroepen

WerkgroepType werkgroepDatumTijdLocatie
Business werkgroepBusiness werkgroep2023-09-26IGEMO
Thematische werkgroep 1Data en informatie werkgroep2023-10-24IGEMO
Thematische werkgroep 2Functionele werkgroep2023-11-21IGEMO
Thematische werkgroep 3Technologie werkgroep2024-01-309u00-12u00IGEMO