Korte Beschrijving

Waarom

Roeselare heeft in het verleden al vaker te kampen gehad met wateroverlast. Maar ook lage waterbeschikbaarheid en periodes van droogte komen steeds vaker voor. Om hier een oplossing voor te vinden diende de stad een project in voor de ‘Slim in de stad’ prijs. SmartWaterland kreeg een subsidie van €290.000 toegekend om het project verder uit te werken.

Wat

Binnen dit project wordt een fijnmazig netwerk van pluviometers opgezet die via real-time data regenval beter in kaart brengt. Ook de waterstanden in rivieren, riolen en waterputten worden via sensoren gemeten. Stad Roeselare werkt hiervoor samen met WVI, Vives & Quicksand.

Hoe

Om voor een goede geografische spreiding te zorgen wordt er samengewerkt met scholen. De pluviometers worden in de scholen geprint met een 3D printer. De leerlingen zullen ze in de klas in elkaar steken en meenemen naar huis om daar data te verzamelen. De binnenkomende data kan direct geanalyseerd worden en geeft de stad een beter zicht op de plaatsen waar het hard regent. Hierdoor krijgen waterbeheerders de mogelijkheid om veel sneller en nauwkeuriger te handelen in geval van wateroverlast of droogte.

Looptijd

01/03/2020 –31/08/2022

Beschrijving Architectuur

Lessons learned