API-led

API-led connectiviteit is een methodische manier om gegevens met applicaties te verbinden via herbruikbare en doelgerichte API's. Deze API's zijn ontwikkeld om een specifieke rol te vervullen: het ontsluiten van gegevens uit systemen, het samenbrengen van gegevens in processen of het opzetten van ervaringen.


Image (1).png

Wanneer iedereen in de organisatie gebruik maakt een API-led connectiviteit aanpak, zorgt dat ervoor dat iedereen ook direct toegang krijgt tot de beste API’s om applicaties en projecten op te leveren middels discovery, self-service en hergebruik. API-led connectiviteit is niet alleen afhankelijk van *drie categorieën (experience, process en system API’s) *herbruikbare API's om nieuwe services en mogelijkheden samen te stellen, maar decentraliseert en democratiseert ook de toegang tot gegevens uit de organisatie. Centrale IT produceert herbruikbare API's en ontgrendelt daarbij belangrijke systemen, waaronder legacy-applicaties, databronnen en SaaS-apps. Centrale IT en andere teams kunnen deze API's vervolgens hergebruiken en informatie op procesniveau samenbrengen. Vervolgens kunnen app-ontwikkelaars al deze herbruikbare API's makkelijk terugvinden in onze marktplaats genaamd Exchange en hergebruiken waardoor er op de experience laag API's en uiteindelijk de eindtoepassingen ontstaat. Deze API-led benadering verhoogt de flexibiliteit, snelheid en productiviteit.

Wanneer iedereen in de organisatie gebruik maakt een API-led connectiviteit aanpak, zorgt dat ervoor dat iedereen ook direct toegang krijgt tot de beste API’s om applicaties en projecten op te leveren middels discovery, self-service en hergebruik. API-led connectiviteit is niet alleen afhankelijk van drie categorieën (experience, process en system API’s) herbruikbare API's om nieuwe services en mogelijkheden samen te stellen, maar decentraliseert en democratiseert ook de toegang tot gegevens uit de organisatie. Centrale IT produceert herbruikbare API's en ontgrendelt daarbij belangrijke systemen, waaronder legacy-applicaties, databronnen en SaaS-apps. Centrale IT en andere teams kunnen deze API's vervolgens hergebruiken en informatie op procesniveau samenbrengen. Vervolgens kunnen app-ontwikkelaars al deze herbruikbare API's makkelijk terugvinden in onze marktplaats genaamd Exchange en hergebruiken waardoor er op de experience laag API's en uiteindelijk de eindtoepassingen ontstaat. Deze API-led benadering verhoogt de flexibiliteit, snelheid en productiviteit.

Waarom is API-led connectiviteit belangrijk?

API-led connectiviteit is een belangrijke integratiestrategie omdat de technologieën die [[::Category:Organisaties| Organisaties]] gebruiken om met hun klanten, werknemers en partners in contact te komen drastisch zijn veranderd. De convergentie van technologieën als IoT, SaaS, big data, social, mobiel en API's bieden krachtige nieuwe tools waarmee [[::Category:Organisaties| Organisaties]] meer kunnen doen: nieuwe inkomstenstromen kunnen ontgrendelen, hun klanten beter begrijpen en sneller kunnen innoveren. Om dat succesvol te doen, moeten ze echter wel deze nieuwe technologieën kunnen integreren. Traditioneel worden deze integraties gedaan via point-to-point verbindingen, op een ad hoc manier, wanneer een project dat vereist. Dit leidt tot gecompliceerde en broze verbindingen die vatbaar zijn voor storingen en die veel IT-tijd en middelen vergen om onderhouden te worden.

API led 6.png

Bovendien is de frequentie waarmee deze nieuwe verbindingen of integraties veranderen ook toegenomen. Terwijl het database-schema van een kernsysteem in een bank slechts op jaarbasis veranderend, kunnen de vereisten van de toepassingen voor online en mobiel bankieren die op die systemen zijn aangesloten, wekelijks, dagelijks of zelfs elk uur veranderen. De snelheid van deze veranderingen kan niet worden opgevangen door traditionele point-to-point-integratiemethoden. Een andere benadering is hiervoor vereist: API-led connectiviteit.

Hoe vermindert API-led connectiviteit de werklast van IT?

API-led connectiviteit speelt een belangrijke rol bij het verminderen van de werklast van IT. Dit komt doordat IT vaak de taak heeft om deze nieuwe technologieën te implementeren en de nodige wijzigingen aan te brengen, om legacy-systemen te onderhouden (en hun verbindingen met andere systemen). Ze moeten steeds en sneller projecten opleveren en hun middelen blijven vaak constant of groeien niet in dezelfde grootorde. Wat uiteindelijk resulteert in, wat wij noemen, de IT-delivery gap:

API led 7.png

Hoe wordt API-led connectiviteit mogelijk gemaakt?

API-led connectiviteit biedt een benadering voor het verbinden en beschikbaar stellen van API’s. In plaats van integraties op te zetten op een point-to-point manier, wordt elke API een beheerde, moderne API, die makkelijk vindbaar is voor andere in de organisatie, zonder de controle te verliezen.

De API's die worden gebruikt in een API-led benadering van connectiviteit vallen in drie categorieën:

  • Syteem API's - Deze hebben toegang tot de kernsystemen en zorgen ervoor dat de complexiteit of eventuele wijzigingen geen impact hebben op de gebruiker. Dit zorgt er ook voor, dat eenmaal gebouwd, gebruikers toegang kunnen krijgen tot gegevens van deze kernsystemen zonder dat ze het onderliggende systeem moeten leren kennen en zo kunnen ze deze API's gemakkelijk hergebruiken in meerdere projecten.
  • Process API's- Deze API's werken samen met en geven vorm aan gegevens binnen een systeem of enkele systemen (het opsplitsen van gegevenssilo's); en worden hier gemaakt zonder afhankelijk te zijn van de kernsystemen waaruit dee gegevens afkomstig zijn, evenals de front-end kanalen via welke de gegevens worden geleverd.
  • Experience API's- Experience API's zijn het middel waarmee gegevens opnieuw kunnen worden geconfigureerd, zodat ze op een makkelijker manier kunnen worden geconsumeerd door de beoogde doelgroep. Dit allemaal vanuit een gemeenschappelijke gegevensbron, in plaats van afzonderlijke point-to-point integraties voor elk kanaal in te stellen. Een Experience API wordt meestal gemaakt met de API-first design principes, waarbij de API is ontworpen met de specifieke gebruikerservaring in gedachten.

Door API's op deze manier te bouwen en te organiseren, en ze vervolgens vindbaar en beschikbaar te stellen voor de organisatie via self-service. Maakt het mogelijk voor andere teams in de organisatie om deze API's opnieuw samen te stellen en aan te passen naar de veranderende behoeften van het team of het deel van de organisatie.


Hoe zou API-led connectiviteit werken in mijn organisatie?

API-led connectiviteit is een cruciaal om de ‘IT-delivery gap’ te dichten. Laten we het voorbeeld nemen van een IT team dat een nieuwe webapp moet ontwikkelen om direct inzicht te geven aan vertegenwoordigers over de orderstatus en ordergeschiedenis van hun klanten. Laten we voor dit voorbeeld aannemen dat de klantgegevens in SAP en in Salesforce zitten; de inventaris gegevens in SAP; en ordergegevens in SAP e-commerce systeem.

Traditioneel zou dit worden opgezet met een point-to-point-integratiebenadering, het IT-team verzameld de klantgegevens uit SAP en Salesforce dmv custom code. Vervolgens worden de geaggregeerde klantgegevens verder gecombineerd met ordergegevens uit het e-commercesysteem om zowel de orderstatus als de ordergeschiedenis te produceren - met opnieuw custom code. Vervolgens worden deze twee gegevensbronnen aan elkaar gekoppeld via een webapp-API.

API led 3.png

Dit project kan als een succes worden beschouwd; het werd op tijd opgeleverd, binnen budget en het heeft de juiste functionaliteiten. Maar een paar weken later eist het verkoopteam, dat vaak onderweg is, dat deze functionaliteit beschikbaar wordt gesteld op hun mobiele telefoons. Het IT-team moet nu dus opnieuw vanaf nul beginnen. De ontwikkelaars die de app bouwen, kunnen niet verder zonder dat zij toegang krijgen tot de juiste gegevens.

Hoewel de meeste ontwikkelaars weten dat een point-to-point-integratiestrategie, een kortzichtige benadering is, rechtvaardigen ze dit gezien de intense tijdsdruk. Vaak wordt dit probleem zelfs groter bij her samenwerken met consultants, omdat zij weinig geneigd zijn om op lange termijn na te denken. Omdat verandering iets constant is geworden, wordt een point-to-point integratiestrategie over tijd erg duur of bijna onmogelijk. Zoals hieronder te zien is, begint het bekende "spaghetticode" -patroon vorm te krijgen.

API led 4.png

Wanneer IT-teams echter een API-led aanpak gebruiken, kunnen ze alles wat ze gebouwd hebben voor het eerste project (Web app) hergebruiken voor de mobile app. Want er zijn nu herbruikbare API’s gemaakt op basis van systeem en proces-API's, waardoor al het werk dat nodig is om ze opnieuw te bouwen, wordt geëlimineerd.

API led 1.png

Het maken van de mobiele app is dus een kwestie van de verschillende systemen op elkaar laten aansluiten. Dit maakt het ook veel gemakkelijker om te innoveren en nieuwe services toe te voegen. Zoals in dit voorbeeld, het toevoegen van informatie over de verzendstatus. Op vrijwel dezelfde manier waarop de orderstatus en de ordergeschiedenis werden opgezet. Dit bespaart tijd, geld, middelen en zorgt ervoor dat projecten sneller kunnen worden opgeleverd.

Zoals u kunt zien, gebruikt API-led connectiviteit enkele van de principes van een service georiënteerde architectuur. De API-led connectiviteit benadering stelt ontwikkelaars in heel de organisatie in staat herbruikbare services samen te stellen en te hergebruiken om projecten te bouwen die zij nodig achten, in plaats van de top-down, zwaargewicht dictaten van traditionele SOA-benaderingen. De methode waarop deze middelen in een organisatie worden gebruikt, is net zo belangrijk voor de API-led connectiviteit benadering als de middelen zelf.


Wat zijn de zakelijke voordelen van API-led connectiviteit?

Een API-led connectiviteit benadering helpt niet alleen met het op tijd opleveren van uw huidige IT-projecten, het zorgt er ook voor dat u dmv het bouwen van herbruikbare middelen bij uw volgende projecten, tijd en geld zult besparen. Er wordt een infrastructuur gecreëerd die future-proof is.

Gemiddeld zien we dat de toegenomen flexibiliteit en snelheid die wordt geboden door API-led connectiviteit ertoe leidt dat projecten 3-5x sneller worden opgeleverd en de teamproductiviteit verhoogt met 300% in vergelijking met andere integratiemethodes.