Korte Beschrijving

De Naamsestraat in Leuven is één van de 5 zogenaamde “doortrekkersstraten” waarlangs mensen uit het uitgaanscentrum van Leuven terugkeren naar huis. ’s Nachts levert dit regelmatig problemen op zoals rondslingerend afval, vandalisme, storend gedrag en ook nachtlawaai.

Met dit project wil de stad Leuven, op een niet-repressieve manier, in een deel van de Naamsestraat storend straatnachtlawaai capteren om zicht en greep te krijgen op het probleem en deze data tegelijkertijd gebruiken om real time nudging technieken aan te sturen om het nachtlawaai wanneer het zich voor doet te verminderen.

Met deze aanpak kunnen we a) actiegedreven nudging technieken uittesten in een living lab opstelling, b) storend straatnachtlawaai geautomatiseerd definiëren wat ons kan helpen in de aanpak van deze problematiek in de rest van Leuven, c) storend straatnachtlawaai in kaart brengen en zo het probleem objectiveren zonder dat er manuele melding moeten worden gemaakt bij of moet worden ingegrepen door de politie, d) analyseren op welke momenten en door welke externe parameters storend nachtlawaai wordt geïntensifieerd en zo predictieve modellen opzetten die politie, stewards of nachtwachten kunnen helpen in betere planning van de interventies en ingrepen.

De doelstelling binnen dit traject is om te zien hoe een specifieke aanbesteding binnen het VLAIO CoT Nachtlawaai project al kan aligneren op interop niveau met VLOCA principes. Daarvoor werd een interop compliance matrix opgeverd die er als volgt uit ziet :

Interop compliance matrix nachtlawaai.jpg

De belangrijke doelstelling hier is om binnen een beperkt aanbestedingsbudget toch al aandacht te voorzien om meer functionele oplossings gerichte aanbieders (vertikaal) toch al in de richting te bewegen van een meer horizontale benadering, om bijvoorbeeld beter te integreren met het toekomstige Smart City Data Platform van Brugge/Roeselare/Leuven.

Meer context hieromtrent werd verwerkt in de Coock Open Stad workshop die hier te vinden in : https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/vloca-kennishub/File:Coock_workshop_feb_Stefan.pdf, waar een geleidelijke benadering van meer functioneel vertikaal gerichte aanbestedingen stapsgewijs kan ge"horizontaliseerd" worden door dit type interop compliancy scores.

Flatten diagonal.jpg

Beschrijving Architectuur

Nog niet bekend

Lessons learned