Met "Smart People" bedoelen we e-kennis, werken in ICT-enabled omgevingen, toegang hebben tot onderwijs en opleiding, human resources en capaciteitsmanagement, binnen een inclusieve samenleving die de creativiteit verbetert en innovatie bevordert. De term verwijst ook naar het mogelijk maken voor burgers of leefgemeenschappen om zelf gegevens in te voeren, te gebruiken, te manipuleren en te personaliseren, bijvoorbeeld door middel van geschikte data-analyse tools en dashboards, of om zelf ICT-enabled beslissingen te nemen en zelf producten en diensten te creëren.

Volgens [1] horen hier ook in thuis :

  • burgerparticipatie
  • digitale inclusie