Introductie (Waarom?)

Via het VLAIO CityOfThings project Databroker werd het belang van het organiseren van data delen aangetoond, met de stad Gent als project leider. Op https://vimeo.com/399147417 werd door KCVS een introductiefilmpje geplaatst die het concept en het belang van een databroker beter beschrijft, met onderstaande context :

"Steden en gemeenten staan momenteel voor tal van grote uitdagingen, waaronder klimaatverandering, een vergrijzende bevolking, mobiliteit, globalisering en digitalisering. Slimme steden of ‘smart cities’ zoeken naar technologieën zoals IoT, die hen kunnen helpen het leven duurzamer en aangenamer te maken. Daarbij worden data als sleutel gezien om relevante toepassingen voor de maatschappij van de toekomst te voorzien. De nood om de waarde van historische en real-time (stads)data ten volle te exploiteren, voedt de nood aan een databroker die deze data toegankelijk maakt. Stad Gent leverde, samen met Digipolis Gent, de steden Antwerpen, Brugge, Genk en Roeselare, IMEC en het Kenniscentrum Vlaamse Steden, een project op dat zowel praktisch als juridisch een gids vormt voor alle Vlaamse steden en gemeenten. Deze gids zorgt ervoor dat de steden en gemeenten in staat zijn om zo’n databroker te implementeren en te exploiteren. "

Een open databroker vormt de basis van een open stad architectuur. Vandaar dat we in dit VLOCA traject willen verder gaan op de resultaten van dit traject en zien hoe dit kan gekaderd worden binnen een continue evolutie van de open stad architectuur binnen een VLOCA context, en dus ook gekoppeld worden aan andere trajecten.

Werkwijze (Hoe?)

Er werd beslist om in dit traject 2 workshops te organizeren. In de eerste workshop is het de bedoeling om een aantal actoren in het landschap die actueel bezig zijn met open databroker (en city) platformen aan het woord te laten en informatie te delen. Daarbij natuurlijk de steden die meegewerkt hebben aan het VLAIO CoT databroker project, de steden Brugge/Roeselare/Leuven die hier een aanbesteding voor een open smart city data platform voor lopen hebben, en Antwerpen die met ACPAAS een draaiend open smart city platform heeft.

Workshops

WerkgroepType werkgroepDatumTijdLocatie
Data Broker Workshop 1Business werkgroep2021-02-03
Data Broker Workshop 2Functionele werkgroep2021-03-03

Op basis van de informatie en feedback uit de eerste workshop werd een eerste versie gemaakt van de open smart city referentie architectuur. Deze werd dan besproken in de tweede workshop met dezelfde stakeholders.

Resultaat (Wat?)

Bijdragen aan dit VLOCA traject