Datum

3 februari 2021

Deelnemers

 • Reinhard Stoop
 • Fraiponts Hans
 • Vlieberg Hans
 • De Craene Annlies
 • Limpens Geert
 • Nulens Lode
 • Rosseau Bart
 • Vanlishout Ziggy
 • Lenaerts Pieter
 • Lefever Stefan
 • Steijns Silke
 • Ottevaere Justine
 • Van Cauwenberghe Mieke
 • Libin Guy-Paul
 • Dumarey Nathalie
 • Scheenaerts Bart
 • Cornelissen Koen
 • Buyle Raf
 • Wyns Bart
 • Triangle Koen

Agenda

Intro & Context VLOCA

 • Voor meer info omtrent de intro & context van VLOCA klik hier

Voorstelling Architectuur Databroker Gent

 • COT VLAIO Traject in samenwerking met Brugge, Roeselare, A’pen en Gent
 • Vooral gewerkt in de richting van een bestek en dus geen implementatie in het COT project
 • Gedefinieerde uitdagingen situeren zich in 3 domeinen:
  • Technisch
   • Data zit toch vaak in silo's
   • Doel is om data te ontsluiten via een open source technologie stack gebaseerd op open Standaarden
  • Juridisch
  • Functioneel & Use cases
 • Definities opgesteld van:
  • Statische en real time data
  • Interoperabiliteit
  • Stabiliteit & performantie
  • Praktisch
  • Sensor data
  • Linked open data / semantisch en context gedefinieerd
  • Flexibele APIs
  • Overzicht bieden en register van de data
 • Daarnaast ook alle mogelijk contracten tussen de verschillende stakeholders in kaart gebracht
  • E.g. Platform eigenaar vs. service leverancier
  • E.g. Data leverancier vs. platform eigenaar
  • ...

Voorstelling Aanbesteding Brugge (en partner steden)

 • De vraag is ook gesteld aan andere steden om deel te nemen
  • Op dit moment hebben 7-8 tal steden aangegeven deel te nemen
  • Bestekken kunnen ook worden gedeeld, eens het aanbestedingstraject is afgerond er een keuze is gemaakt

Voorstelling Architectuur ACPAAS & GIP Antwerpen

 • Operationele implementatie van een IoT pipeline voor Antwerpen
 • ACPAAS streeft naar generieke herbruikbare bouwblokken
 • Eilanden binnen domeinen open breken
  • Real time data en statische data
 • Streven naar een generiek data platform
 • Domein overschrijdend de data beschikbaar stellen
  • Steden / Gebruikers / politie / gezondheid
 • Platform is gegroeid uit synchronisity
 • Open Source / Zero licencing insteek voor de Componenten


 • Verschillende data stromen reeds beschikbaar:
  • Milieu
   • Cutler project: Pluvio meters, Grondwaterpeilmeter,...
   • KMI: Weersvoorspellingen
   • VMM: Luchtkwaliteit
   • VITO: Hittevoorspellingsdata
   • Weerstationsdata
  • Mobiliteit:
   • Velo stations
   • BEMobile: filebarometer
   • Bird/Circ (beschikbaarheid)
   • Poppy (beschikbaarheid & trips)
   • De Lijn
   • NMBS
   • Fietstellingen (signco)
   • Cambio
   • Blue-bike
   • Scooty trips
   • MOW Fietsverbindingen (tunnels en veer)
  • Overige
   • Afval Bigbelly
   • Afval ondergrondse sorteerstraten
   • Infra – Slimme fonteinen
   • Infra – DigAnt Parkings

Open discussie 1

 • Open source heeft ook een lopende kost – deze mag men niet onderschatten
 • Open data standaardisatie heeft ook een kost – update van de Standaarden heeft financiële impact
 • Elke data set heeft zijn kost
 • Maturiseren en onderhouden van data heeft ook een kost
 • Hoe gaan we DUET en andere zaken koppelen met bestaande platformen -> regelgeving en Standaarden zijn nodig om daar rond te werken
  • Met als doel om te aligneren wat er al bestaat
  • 1 taal te spreken naar de toekomst toe
  • Doel is om die taal te definiëren
 • Er wordt door de steden naar Vlaanderen gekeken voor ontzorging
 • Als elke stad dezelfde kosten moet doen om te maturiseren en te operationaliseren -> grote kosten en dit kan beter op Vlaams niveau worden gebundeld
 • Rode draad doorheen de genoemde trajecten
 • Bestek van Brugge laat toe om kosten-delend te zijn
  • E.g. Telraam / Luftadata connecties moeten maar 1 keer gebeuren en bij voorkeur via NGSI LD en kunnen over heel Vlaanderen hergebruikt worden
  • Dit kan er wel voor zorgen dat de kosten makkelijk kunnen worden gedeeld
 • Welke standaard gaan we allemaal spreken om een zo groot mogelijk schaalvoordeel te realiseren?
 • Quid 1 uniform platform voor heel Vlaanderen i.p.v. platformen per stad?
  • Droomscenario voor iedere stad
  • Optimaal mogelijk landschap om maximaal synergie te creëren
   • Afspraken rond Standaarden lijken hier noodzakelijk
   • Federated approach kan hier ook wel werken
 • Samen zitten met de vendors om hen te nudgen om de data aan te bieden in NGSI (LD)
  • E.g. Qweriu is bereid om dit te doen
  • Dat zorgt ervoor dat deze sensoren makkelijker worden onboard op een platform
 • Binnen OASC kan er worden gediscuteerd, maar het is aan de grotere overheid om knopen door te hakken
  • Nood aan het vastleggen van Standaarden die kan worden gecomminiceerd naar de toeleverancier
  • Een oproep naar Vlaanderen om rond standaardisatie knopen door te hakken want diverse steden zijn dit individueel aan het opstarten met alle risico's vandien

Toelichting relanceprojecten 'Smart City Sensor Platform' en 'MAAS'

 • Past in het AIV Relanceplan - sensordata platform & Vlaamse dataspace
 • Sensordata zijn een groeimarkt voor de data economie van morgen
 • Herbruikbare open source Componenten aanbieden aan de markt
 • Doelstellingen:
  • Open source Componenten aanbieden aan de markt
   • Kostenefficiënte publicaties van grote volumes van sensor data in real time toelaten
   • Interoperabiliteit staat centraal
  • Inzetten op open standaard – Sensor komt los van de leverancier
  • Ecosysteem van samenwerkende dataplatformen
  • Business voordelen
   • Innovatiesnelheid en time to market van Vlaamse bedrijven verhogen
   • Veerkracht van de vlaamse bedrijven
  • Realtime en gepersonaliseerde data zijn vereist voor digitale transformatie
  • Self service by design en betaalbaar te gebruiken door de gehele markt
 • Data publicatie raamwerk staat centraal – daarrond:
  • Datadiensten
   • Publishing component provider
   • Archiving infrastructuur
  • Data integratiediensten
  • Toepassingen

Open discussie 2

 • Quid datanuts bedrijf en verhouding naar het ecosysteem
  • Datanuts is traject dat in volle ontwikkeling is
  • Focus op relance en de relatie met datanuts bedrijf zal in verdere fase nog worden uitgekristalliseerd
  • Datanutsbedrijf heeft dezelfde doelstellingen als gas/water = utilities voor data
 • Definiëring naar een gemeenschappelijke standaard / selecteren van de open source Componenten?
  • Hoe ziet AIV dit evolueren?
  • Quid CEF - generieke bouwblokken van uit Europa?
  • 2 sporenbeleid
   • Fit gap analyse en welke Componenten behoren door tot de kern. Dit moeten worden gemanaged door de overheid
   • Andere Componenten aankopen via gealligneerde tenders op de markt. Afspraken maken op gebied van interoperapbiliteit
 • Zou het zo ver gaan dat er een centraal IoT platform komt dat door de steden kan worden gebruikt? 2 pistes bekeken door AIV hieromtrent:
  • Kiezen voor 1 platform - sensor platform. Risico = 1 nieuwe koker met gebrek aan interop en dus te nauw gedefinieerd
  • Of het speelveld definiëren in een blauwdruk waar verder op kan worden gebouwd door eenieder (cfr. datanuts bedrijf)
 • Wat zou het ideale scenario zijn voor een datanutsbedrijf volgens de steden?
  • Volledig ontzorging rond data integratie, translatie, opvolging, beheer en onderhoud
  • Geen bijkomende budgetten voor steden opzetten = het walhalla voor de steden
  • Datanutsbedrijf = gatekeeper / bewaker in het geval van mislopen van bestekken of wijzigingen in formats
  • Data security en privacy ook meegenomen door datanutsbedrijf
 • Tussen Standaarden en platform zitten nog zaken die aandacht nodig hebben
  • Ontzorging bieden door data gestandaardiseerd te publiceren (OSLO)
  • Toegankelijk (of beter toegankelijk) maken van data door open source Componenten (e.g.: open source Componenten folder)
 • Er zou moeten een levend ecosysteem zijn
 • Eigen platform in de markt zetten en hoe ziet AIV de relatie ten opzichte van de Componenten die al in de markt worden gezet?
  • En het definiëren van de Standaarden op basis van contracten van een leverancier die het platform gaat uitbuiten
  • Quid link tussen relance en de platformbouwers die het vandaag in de markt zetten
   • Samenwerking met AIV en hoe kan het 1 verhaal worden?
   • Brugge start reeds met een deel van het ecosysteem en er zijn geen afspraken met het ecosysteem dit zal worden gerealiseerd met het relanceplan
 • Wat als er wordt gewerkt naar een centraal sensordataplatform?
  • Want dan gaat het sensorplatform naast de initiatieven staan die vandaag al worden opgezet
   • Als er 1 platform is - dan zou Brugge daar ook gebruik van maken
   • Maar de dynamiek tussen het ecosysteem en de koppeling naar de markt is nog niet duidelijk. Dat moet nog worden uitgeklaard
   • Het gaat eigenlijk over een selectie van Standaarden + open source Componenten die key zijn en die implementeren en uitbreiden naar de behoeftes
   • Die worden dan ook als managed software beheerd door AIV -> een Vlaamse open source project
   • Specs worden samen opgesteld en getest en de testen beschikbaar stellen
   • De implementatie gebeurt door de steden zelf
   • Private spelers kunnen deze zaken ook opnemen op initiatief van de steden
 • Data governance zou een gedeeld probleem moeten zijn, zodat de industriële partijen weten waarop ze moeten inhaken
 • Het gaat om koppelstukken die ervoor zorgt dat de zaken aan elkaar kunnen worden gekoppeld
 • De behoefte van maximale ontzorging is noodzakelijk en belangrijk voor de steden
  • Minimaal moeten we kennisdeling stimuleren - dit kan aan de hand van een open source community