De Vlaamse Milieu Maatschappij is een oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving en is dus werkzaam in het smart city domein Smart Environment. Het is de opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij om voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen:

  • proper, aantrekkelijk en voldoende water te waarborgen,
  • gezonde lucht te bewerkstelligen,
  • de klimaatadaptatie mee te sturen.