De visie van Open And Agile Smart Cities is om een open smart city markt te creëren gebaseerd op de noden van steden en gemeenschappen. Daarbij verenigen zij meer dan 170 steden over de hele wereld die hun principes gebruiken. Naar architectuur, heeft OASC een aantal MIMs (Minimum Interoperability Mechanisms) gedefinieerd om de open smart city markt te realiseren. Deze zijn terug te vinden onder [1]. Hun MIMs zijn gebaseerd op internationale Standaarden, en een belangrijke inspiratiebron voor VLOCA.

Meer over de MIMs is te vinden op de OASC MIM WIKI [2]

Meer over OASC is te vinden op [3]