Korte Beschrijving

in Vlaanderen wordt de combinatie fiets + openbaar vervoer maar half zoveel gebruikt als in Nederland. Om duurzame combimobiliteit te bevorderen is er nood aan meer kwalitatieve, comfortabele en veilige fietsentallingen, bijvoorbeeld aan STATIONS of aan mobi- of HOPPIN' punten.

Een basis om op verder te werken is een levende en open inventaris van alle fietsenstallingen in het land, inclusief hun locatie, een foto, openingsuren, maximum stallingsduur, beschrijving van de ingang en van de aanwezige faciliteiten (oplaadpunten, fietspomp, fietsherstelpunt, lockers, ..) en - indien een telsysteem aanwezig is - in real-time het aantal vrije plaatsen.

Daarom werd het platform www.velopark.be opgericht

Beschrijving Architectuur

Velopark werkt op basis van decentrale Linked open data bestanden met een centrale catalogus.

De databestanden kunnen door eigenaars / beheerders van fietstenstallingen op een intuïtieve manier aangemaakt worden via een wizard op http://admin.velopark.be

De catalogus en databestanden zijn volledig als open data beschikbaar en kunnen ook via een eenvoudige API geraadpleegd worden. Alle specificaties zijn te vinden op https://www.transportdata.be/dataset/velopark

Een front-end haalt alle informatie op en geeft deze op een aantrekkelijke en gemakkelijke manier weer via een kaart. Via de front-end kunnen bezoekers ook feedback geven. De aparte fiches van fietsenstallingen kunnen ingesloten worden in andere webpagina's of CRM systemen van bijvoorbeeld gemeentes.

Lessons learned

- de ontologie en vocabulary van Velopark zijn volledig compatible met VLOCA - gemeenten in Vlaanderen zijn nog niet klaar voor decentrale opslag van databestanden op hun eigen servers. Daarom worden alle bestanden momenteel centraal op Velopark gehost. - studiebureaus en hergebruikers zijn nog niet klaar voor het (her)gebruiken van Linked open data, daarom werd een eenvoudige API opgezet.