Met "Smart Mobility" bedoelen we door ICT ondersteunde en geïntegreerde transport- en logistieke systemen. Duurzame, veilige en onderling verbonden vervoerssystemen kunnen bijvoorbeeld trams, bussen, treinen, metro's, auto's, fietsen en voetgangers omvatten in situaties die gebruik maken van een of meer vervoerswijzen. Smart Mobility geeft prioriteit aan milieuvriendelijke en vaak niet-gemotoriseerde opties. Relevante en real-time informatie kan door het publiek worden geraadpleegd om tijd te besparen en de efficiëntie van het woon-werkverkeer te verbeteren, kosten te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen, en door beheerders van vervoersnetwerken om diensten te verbeteren en feedback te geven aan burgers. Gebruikers van mobiliteitssystemen kunnen ook hun eigen real-time gegevens verstrekken of bijdragen aan langetermijnplanning.

Volgens [1] horen hier ook in thuis :

  • Toegang
  • wegen infrastructuur
  • verkeer en transport
  • ICT connectiviteit
  • parkeer systemen en infrastructuur