Presentation

Water workshop 3 Powerpoint

Onderwerp Van De Workshop

Gezien het doel van de Vlaamse overheid bouwt onze regio verder uit tot een Europese koploper op vlak van Slimme Regio’s. Vlaanderen zal lokale besturen maximaal ondersteunen om het beleid en implementaties rond slimme steden efficiënt en breed te verspreiden. Er is behoefte aan een gemeenschappelijk digitaal bouwplan met

 • Gestandaardiseerde architectuur componenten voor slimme steden en gemeenten
 • Lokale overheden ondersteunen bij de digitale transformatie

This workshop aims to: Improve the understanding and knowledge of water sensors for every use, with nuanced information


Ervaringen

VLOCA workshop: partners voor water (PvW) case (Dr. Niels Wardenier, VITO)

Selectie sensorlocaties

9 locaties werden geselecteerd:

 • 7 locaties rond “de Ganzepoot”
 • 2 locaties in het havengebied

Installatie sensoren

Voorafgaand locatiebezoek: maart 2020 Installatie van de sensorbuizen: april – mei 2020 CTD sensoren operationeel: juli – augustus 2020 Alle locaties uitgerust met 9 CTD sensoren (Keller)

 • Geleidbaarheid (EC)
 • Temperatuur
 • Drukmeting

Installatie sensorbuizen

Sensoren geïnstalleerd in PVC buizen Buizen langs onderzijde afgesloten → sensor niet verliezen

Onderhoud sensoren

Tweewekelijks onderhoud van alle sensoren:

 • Visuele inspectie
 • Reinigen sensoren
 • Uitvoeren van controlemetingen mbv draagbaar toestel

HYDROKO

Use-case Hydroko : Digitale Watermeter + Afsluitbare kraan Nieuwe ontwikkeling van sensor vertrekkend van technische vereisten.

 • Nauwe samenwerking tussen Hydroko & Water-link
 • Hardware + data-platform
 • Bijzondere aandacht voor:
  • Eenvoud Installatie
  • Cyber-security (Encryptie)
  • Betrouwbaarheid/levensduur
  • Testen
  • Data-uitwisseling via API
 • Andere sensoren voor water-toepassingen
  • Druk monitor
  • Level sensor
  • Slimme standpijp
  • Hydrant monitor (under development)
  • Automatic pipe flush valve (under development)
  • And more to come …

Plenaire terugkoppeling breakouts (Nele Desmet)

Breakout sessie

Breakout interacties

 • Meerkeuze vragen → Mentimeter
 • Stellingen (akkoord/niet akkoord) → Mentimeter
 • Open vragen

Breakout Topics

 1. Sensoren voor monitoring water
 2. Prijs van sensoren en inspanningen/kosten voor onderhoud
 3. Sensornetwerk opzetten
 4. Datacommunicatie en logging

Plenaire terugkoppeling

 • Samenvatting antwoorden op meerkeuzevragen (selectie)
 • Topic 1+2 ➔ Hoe kies ik een geschikt sensor?
 • Topic 3 ➔ Hoeveel en waar sensoren plaatsen?
 • Topic 4 ➔ Hoe kies ik de geschikte datacommunicatie en logging device?

Hoe kies ik een geschikte sensor?

Geschikt voor meten van parameter X en geschikt voor de beoogde toepassing

Hoe kies ik een geschikte sensor? Input uit breakouts: topic 1+2 Waarmee hou je rekening om te beoordelen/evalueren of een sensor “kwalitatief” of “geschikt” is?

 • Robuustheid (beperkt onderhoud/kalibratie)
 • Vereiste onderhoudsfrequentie
 • Drift bestendigheid
 • Accuraatheid/nauwkeurigheid
 • Betrouwbaarheid
 • Precisie
 • Meetbereik (range)
 • Waterdichtheid bij hogere waterdruk (diepte in waterkolom)
 • Modulair, uitbreiding (bv. extra parameters)
 • Prijs / kosten - TCO
 • Testen, ervaring, review/feedback
 • Geschikt voor beoogde toepassing en condities
 • Geschikt voor type water waarin je meet (vb. Afvalwater ↔drinkwater)
 • Stroomverbruik
 • Afmetingen
 • Vandalisme bestendigheid
 • Beschikbaarheid van reserve onderdelen

Hoeveel en waar sensoren plaatsen?

Praktische & technische aspecten m.b.t. sensornetwerk, keuze locatie en installatie. Waar denk je aan? Waar hou je rekening mee?

 • Energievoorziening (elektriciteit, batterij, zonnepaneel)
 • Toegankelijkheid, bereikbaarheid
 • Vegetatie (hinder/onderhoud)
 • Vergunningen en toelatingen
 • Risico op diefstal/vandalisme – Mogelijkheid tot beveiliging
 • Connectiviteit voor datacommunicatie
 • In functie van de beoogde toepassing / doelstelling
 • Daar waar je een verandering/verstoring verwacht voor de meetparameter(s)
 • Toepassingen waar ruimtelijk component belangrijk is → hoe meer, hoe beter
 • Complex proces om geschikte locaties te kiezen → diverse aspecten
 • Kleine netwerken (enkele locaties) van zelfde type samenbrengen → meerwaarde

Hoe kies ik de geschikte datacommunicatie en logging?

Wat zijn de vereisten voor datatransmissie en logging? Wat zijn de vereisten voor remote interactie/communicatie met de sensoren?

 • Realtime voor bepaalde toepassingen bv. overstroming, procescontrole, RWZI, overstort
 • Voor andere toepassingen data uurlijksof dagelijks doorsturen voldoende vb. droogte monitoring
 • Optimalisatie door dynamische aanpassing van meetfrequentie/zendfrequentie bv. bij overschrijding grenswaarde, bij event, bij alarm,…
 • Remote access is voor de meeste toepassingen belangrijk
 • Two-way interactie biedt mogelijkheden voor
 • variabel/dynamisch aansturing
 • Software updates
 • Afweging noden en wensen mbt transmissie & logging tov kosten en nodige energie