Introductie (Waarom?)

Steeds meer steden ontwikkelen hun eigen Local Digital Twin. Een data gedreven overheid gebruikt data ter ondersteuning van beleidsbeslissingen. Een Local Digital Twin, of Lokale Digitale Tweeling, biedt in een virtuele omgeving een actueel overzicht van de toestand van een gemeente of stad, en laat toe om beleidsmaatregelen en andere geplande ingrepen te simuleren en testen. Deze simulaties gebeuren op basis van data en slimme (artificiële intelligentie) algoritmes. Het is dus een instrument om beleidsmakers en experten te helpen bij het nemen van complexe, domeinoverschrijdende beslissingen die het leven van de inwoners verbeteren.

De implementatie van Local Digital Twins vereist evenwel een gedeeld referentiekader. De kennis en uitgangspunten over Local Digital Twins lopen vandaag nog niet altijd gelijk bij alle partijen die ze moeten bouwen en gebruiken, en VLOCA is dan ook de ideale partner om dit kader in co-creatie uit te tekenen.

In dit co-creatietraject bespreken we concepten en technische principes over Local Digital Twins door te brainstormen met data-architecten en domeinexperten van Vlaamse steden en gemeenten. Imec deelt inzichten over het concept van Local Digital Twins, datagedreven beleid en digitaliseren van beslissingsprocessen, en schetst de huidige stand van zaken in Vlaanderen en Europa.

Tijdens dit traject ligt de focus op het beleidsdomein duurzame leefkwaliteit, met specifieke aandacht voor geluid, verkeer en luchtkwaliteit.

Bijdragen aan dit VLOCA Traject

Je kan bijdragen aan dit traject door deel te nemen aan de workshops of door actief bij te dragen aan de uitbouw van de Kennishub.

Workshops (Hoe?)

WerkgroepType werkgroepDatumTijdLocatie
Local Digital Twin Workshop 1: Gedeeld referentiekaderBusiness werkgroep2022-02-17
Local Digital Twin Workshop 2: Structuur en beheer van dataData en informatie werkgroep2022-03-17
Local Digital Twin Workshop 3: Simulaties op basis van modeleringFunctionele werkgroep2022-04-21

Resultaten (Wat?)

Concept: Data-gedreven beslissingsondersteuningssysteem

Een Digital Twin kan beschouwd worden als een "data driven decision support system" of "data-gedreven beslissingsondersteuningssysteem", kortweg DDSS. A Data-driven Decision Support System (DDSS) refers to “a category or type of decision support system that emphasizes access to and manipulation of a time-series of internal company data and sometimes external data” (Power, 2002, 2008). A decision support system “[is] a class of computerized information system that supports decision-making activities”.

Draaiboeken

Overzicht relevante Termen & Concepten

De thematische focus van dit traject ligt op duurzame leefkwaliteit, waarbij we aandacht hebben voor geluid, verkeer en luchtkwaliteit. Wat betreft geluid, zijn de volgende termen & concepten zijn daarbij onder meer relevant:

Voor wat betreft luchtkwaliteit en modellering, kan verwezen worden naar luchtkwaliteitmodellen.

Overzicht relevante Europese programma's & projecten

Overzicht internationale voorbeeldcases