Sound Event Detection is een taak in Machine Learning waarbij men tracht het optreden van één of meer van een aantal mogelijke gebeurtenissen in een audiosignaal te detecteren.

Het doel van automatische geluidsgebeurtenisdetectie methoden is te herkennen wat er in een audiosignaal gebeurt en wanneer dat gebeurt. In de praktijk is het doel te herkennen op welke momenten in de tijd verschillende geluiden in een audiosignaal actief zijn.

Een tutorial over sound event detection kan hier gevonden worden.