International Data Spaces Association

International Data Spaces

Het uitwisselen van gegevens is de sleutel voor veel Organisaties. Binnen het domein van slimme steden worden gegevens gegenereerd door apparaten, opgeslagen in een database en gebruikt voor evaluatie door anderen. Bij alle drie de stappen zijn verschillende Organisaties betrokken. Ze willen weten, en bepalen hoe hun gegevens worden gebruikt of waar ze vandaan komen.

IDS data-endpoints.jpg

De International Data Spaces Association pakt dit probleem aan: het heeft een referentiearchitectuur en een formele standaard gedefinieerd die moet worden gebruikt voor het maken en beheren van “virtuele gegevensruimten”(virtual data spaces). De IDS-architectuur is gebaseerd op algemeen aanvaarde modellen voor gegevensbeheer die veilige uitwisseling en eenvoudige koppeling van gegevens binnen ecosystemen mogelijk maken.

De IDS-architectuur zorgt voor digitale soevereiniteit voor gegevenseigenaren die gegevens beschikbaar stellen voor de uitwisseling of het delen met met anderen. Het vormt daarmee de basis voor het ontwikkelen en aanbieden van slimme diensten en voor het opzetten van innovatieve bedrijfsprocessen. Het is gericht op het creëren van een veilige en vertrouwde ruimte waarin bedrijven hun gegevens soeverein kunnen beheren.

IDSA Organisatie

IDSA bestaat uit een groot aantal Organisaties uit verschillende domeinen zoals automotive, Telecom, retail, kennisinstellingen, software consultancy Organisaties en anderen. Ook FIWARE is lid en vertegenwoordigd in de IDSA Raad van bestuur. Verder is ook IMEC lid van IDSA. Een volledige lijst is hier te vinden [1]

Certificatie

Naast software is het ook belangrijk ervoor te zorgen dat Organisaties die data delen, elkaar vertrouwen met betrekking tot data soevereiniteit. Om dit te garanderen kan IDSA ook Organisaties en software certificeren. Daartoe heeft het de volgende certificaten gecreëerd:

IDS READY Organisation. Certificering wordt afgehandeld door PWC of TUV SUD; IDS Ready Component. Certificering wordt afgehandeld door Fraunhofer.

[2]

IDS Architectuur

De IDS-architectuur is gebaseerd op de volgende drie principes

  • Onbeperkte interoperabiliteit: IDS wil de standaard zijn voor de gegevensstroom tussen allerlei gegevenseindpunten;
  • Vertrouwen tussen verschillende beveiligingsdomeinen: uitgebreide beveiligingsfuncties bieden die een maximum aan vertrouwen bieden;
  • governance voor data-economie: gebruikscontrole en handhaving voor datastromen

[[File:IDSA trustworthy architecture.jpg|thumb|left|800px]]

IDS-connector

De belangrijkste IDS-component is de IDS-connector. Het is de softwarecomponent die verantwoordelijk is om gegevensuitgevers en gegevensconsumenten in staat te stellen gegevens uit te wisselen, te delen en te verwerken. Dit, rekening houdend met de soevereiniteit van de gegevenseigenaren.

De architectuurspecificatie van IDS is hier te vinden: [3]

Relatie tussen IDSA en Gaia-X

Hiervoor werd een heel interessante position paper gepubliceerd die een mapping weergeeft van de IDSA bouwblokken op de Gaia-X technische architectuur : https://internationaldataspaces.org/wp-content/uploads/IDSA-Position-Paper-GAIA-X-and-IDS.pdf Dit ziet er als volgt uit :

IDS-Gaia-position.jpg