WAT IS FIWARE

De FIWARE Foundation [1] definieert FIWARE als volgt: FIWARE is een samengesteld raamwerk van open source platform componenten om de ontwikkeling van slimme oplossingen te versnellen

Het framework van FIWARE bestaat uit marktklare open-source software, die componenten combineert die de verbinding met IoT mogelijk maken met context information Management en Big Data-services in de cloud. Daarnaast definieert het ook een standaard API voor databeheer en uitwisseling, evenals geharmoniseerde datamodellen. Het FIWARE framework is gericht op de automatisering van processen in de hele waardeketen. Maakt eenvoudige plug & play integratie met andere oplossingen en diensten mogelijk. Het biedt ook een marktplaats voor overdraagbare en interoperabele oplossingen.

De FIWARE verzameling van componenten wordt gebruikt door een groot aantal steden en projecten in en buiten Europa. (bijv. Eindhoven(NL), Santander(E), Montevideo(UR), Synchronicity, [[1]])

FIWARE Foundation

Het FIWARE framework wordt beheerd door de FIWARE Foundation [2] Het promoot actief de FIWARE adoptie, ondersteunt de gemeenschap door gedeelde bronnen te bieden en valideert de FIWARE-technologieën.

FIWARE componenten

De FIWARE-set van componenten richt zich op het verschaffen van context informatie voor slimme oplossingen.

Slimme Oplossingen

Slimme oplossing zoals FIWARE het ziet, zijn geïntegreerde software componenten die een specifiek onderwerp aanpakken. De gebieden die de FIWARE Foundation identificeert zijn:

  • slimme steden: oplossingen om een ​​stad leefbaarder te maken
  • smart agrifood: optimaliseer de productie op boerderijen door op een duurzame manier gebruik te maken van de modernste middelen;
  • slimme energie: oplossingen voor o.a. snelle integratie van gedistribueerde energiebronnen, gedecentraliseerde markten en Peer2Peer energie-uitwisselingen;
  • slimme industrie: automatisering en gegevensuitwisseling in fabricagetechnologieën (industrie 4.0).

Context Informatie

Het sleutelconcept dat FIWARE gebruikt, is context information. Context voegt tijd en locatie toe aan data, waardoor het mogelijk is om deze informatie te relateren aan andere bronnen en aan de omgeving. De basis softwarecomponent binnen FIWARE is de zogenaamde context broker.

NGSI

Communicatie tussen en met FIWARE- componenten is gebaseerd op de NGSI RESTfull API. De huidige versie van deze interface NGSI-LD is een ETSI-standaard.

FIWARE Catalogus

Gebaseerd rond de context broker heeft het FIWARE-ecosysteem een ​​groot aantal software- componenten gecreëerd. Sommigen van hen hebben de status Generic Enablers gekregen. Deze zijn gecontroleerd door middel van een uitgebreide set van Quality Assurance-tests. De componenten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

Core Context Management

Een context broker Generic Enabler is het belangrijkste en verplichte onderdeel van elk “Powered by FIWARE” -platform of -oplossing. Het maakt het mogelijk om context informatie op een zeer gedecentraliseerde en grootschalige manier te beheren. Naast een aantal Context Broker-implementatie bevat het ook componenten om context informatie op korte of lange termijn op te slaan in een database:

Interface met IoT, Robots En Systemen Van Derden

Er zijn een aantal generieke enablers beschikbaar die het gemakkelijker maken om te communiceren met het Internet of Things (IoT, internet der dingen), robots en systemen van derden om waardevolle context informatie te verzamelen of triggers te activeren als reactie op context updates. Deze componenten kunnen ondersteuning bieden voor het ophalen en verzenden van informatie naar protocollen zoals LWM2M, LoRaWAN, voor IoT-toepassingen, DDS2 voor robotica en andere.

Context verwerking, Analyse En Visualisatie

Er zijn een aantal Generic Enablers beschikbaar die het gemakkelijker maken om context informatie te verwerken, analyseren of visualiseren met het doel het “slimme gedrag” te implementeren dat in elke applicatie wordt verwacht. Het bestaat uit applicaties voor het visualiseren van informatie, het toepassen van business intelligence op data en componenten voor het verwerken van events en media.

Daarnaast zijn er een aantal componenten voor beheer, publicatie en het genereren van inkomsten. Een volledige lijst met componenten is hier te vinden [[2]|catalogue]. Broncode voor deze componenten is beschikbaar op [[3]].

FIWARE Organisatie

Naast de ondersteuning van de FIWARE software componenten is de FIWARE Foundation actief op een aantal gebieden:

  • Outreach wereldwijd; verspreiden van FIWARE binnen en buiten Europa;
  • iHubs; hubs om FIWARE te promoten
  • Accelerators; ondersteuning van high-potential startups.

Het werkt ook nauw samen met Open And Agile Smart Cities (OASC) en TM Forum bij het definiëren van standaard datamodellen vanuit een slimme oplossing op basis van de NGSI-LD standaard.