SynchroniCity is een van de vijf grootschalige proefprojecten (LSP) onder de vlag van het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie.

Het belangrijkste doel van SynchroniCity is het bereiken van:

 • een markt voor op IoT gebaseerde stedelijke diensten voor Europa en daarbuiten;
 • een robuust, op Standaarden gebaseerd model voor innovatie en inkoop van op IoT gebaseerde diensten op verschillende gebieden.

Hiervoor is een consortium opgericht bestaande uit acht deelnemende steden (Antwerpen, Carouge, Helsinki, Manchester, Milaan, Porto, Santander en Eindhoven), kennisinstellingen en bedrijven. In totaal maken 34 partners uit 11 landen deel uit van SynchroniCity. Het project eindigde eind 2019 na een looptijd van 36 maanden.

Gedetailleerde informatie over het project is te vinden op de SynchoniCity website SynchroniCity.

SynchroniCity richt zich op twee hoofdonderwerpen

 • demonstreren van IoT- en AI-ondersteunde diensten om het leven van burgers te verbeteren en om lokale economieën te laten groeien;
 • Wat is de minimale gemeenschappelijke technische basis die nodig is in een wereldwijde markt voor IoT-ondersteunde diensten voor steden en gemeenschappen?

SynchroniCity Technologie

SynchroniCity is gebouwd rond een eenvoudig idee: wat is de minimale gemeenschappelijke technische basis die nodig is in een wereldwijde markt voor IoT-compatibele services voor steden en gemeenschappen? Het is gebaseerd op bestaand werk van andere projecten:

Referentiearchitectuur

De Synchronicity referentiearchitectuur is gebaseerd op de volgende concepten, zoals gespecificeerd in [1] en schema.

SynchroniCity-architecture.png
 • Contextgegevensbeheer: het beheert de context informatie afkomstig van IoT-apparaten en andere openbare en privégegevensbronnen, en biedt contexttoegang via een uniforme interface. Contextinformatie bevat statusinformatie over real-world entiteiten die op een gestructureerde manier zijn gedefinieerd. CDM biedt functionaliteiten om toegang tot verschillende gegevensbronnen mogelijk te maken en context informatie te analyseren, b.v. voor het detecteren van gebeurtenissen.
 • IoT Management is de module die verantwoordelijk is om via specifieke IoT Agents te communiceren met de apparaten die verschillende Standaarden of protocollen gebruiken, waardoor ze compatibel en beschikbaar zijn voor het SynchroniCity-framework;
 • Data Storage Management biedt functionaliteiten met betrekking tot dataopslag en toegang in de specifieke context van IoT-systemen en smart city-platform, in interactie met heterogene bronnen.
 • IoT Data Marketplace ondersteunt zakelijke interacties tussen dataleveranciers die deel uitmaken van het SynchroniCity-ecosysteem en consumenten. Het implementeert een hub om digitale gegevensuitwisseling voor stedelijke gegevens en IoT-mogelijkheden mogelijk te maken, met functies voor het beheren van activa, bestellingen en inkomstenbeheer. Deze functies ondersteunen het creëren van innovatieve bedrijfsmodellen.
 • Beveiliging, privacy en bestuur: deze module behandelt alle beveiligingsaspecten die verband houden met drie hoofdpijlers: gegevens, IoT-infrastructuur en de platformdiensten, die de toepassingen en diensten van de steden ondersteunen. Rond deze pijlers bieden beveiligingsfunctionaliteiten cruciale beveiligingseigenschappen zoals vertrouwelijkheid, authenticatie, autorisatie, integriteit, niet-afwijzing, toegangscontrole, enz.
 • Monitoring en platformbeheerservices: het biedt functionaliteiten om de platformconfiguratie te beheren en de activiteiten van de platformdiensten te monitoren. Het ondersteunt specifieke KPI-definitie om de status van het platform te evalueren in relatie tot verschillende aspecten (bijv. Prestaties, gebruik, betrouwbaarheid, servicekwaliteit enz.)

Referentie API

Om de interoperabiliteit te garanderen, is de SynchroniCity API gebaseerd op een HTTP RESTful-benadering en veelgebruikte Standaarden. De implementatie van de SynchroniCity API is een basisvereiste voor de Reference Zones die compatibel met SynchroniCity willen zijn. De basisconcepten van deze API zijn:

 • Context Management API de manier om te communiceren met de Context Management module om de context entiteiten te beheren. De API is gebaseerd op NGSIv2
 • Data Storage API geeft toegang tot historische data en Open Data. De definitie van deze API is geïnspireerd op de NGSI-LD Temporal Query-taal
 • IoT data marketplace API maakt het mogelijk inkomsten te genereren met digitale activa gedurende de hele levensduur van de dienst. Het is een uitbreiding van het Business API-ecosysteem
 • Security API biedt autorisatiefuncties voor toegang tot de SynchroniCity-services. De API is gebaseerd op het OAUTH2 protocol

Gedetailleerde specificatie in sectie 4 van [2]

Antwerpen

Als lid van het SynchroniCity programma heeft Antwerpen ook hieraan bijgedragen. Het heeft met name de volgende problemen aangepakt:

 • Mobiliteit: hoe kan tegen 2030 een modal split van 50/50 in de regio Antwerpen tot stand worden gebracht. De stad Antwerpen zoekt naar oplossingen die helpen om:
  • een modale verschuiving van auto's of vrachtwagens naar duurzamere en minder congestiegevoelige modi.
  • een tijdsverschuiving voor reizen en transporten.
  • een mentale verschuiving over de behoefte aan mobiliteit Zowel fiets- als multimodale reizen zouden kunnen helpen om een ​​modale verschuiving met forenzen en logistieke bedrijven te bewerkstelligen, terwijl ze een zeer positief effect hebben op de luchtkwaliteit en het geluidsniveau.
 • Energie en materialen / milieubeheer: de stad Antwerpen wil een voorbeeldige ‘ecocity’ zijn en wil in 2050 klimaatneutraal zijn. De stad Antwerpen zoekt naar oplossingen die helpen om te komen tot:
 • Klimaatverandering / CO2-neutraliteit tegen 2050.
  • Klimaatadaptatie.
  • Milieukwaliteit (luchtkwaliteit / geluidshinder).
  • Circulaire economie.
  • Afvalbeheer

Als onderdeel van het programma heeft de stad Antwerpen ontwikkeld:

More information can be found here