Een door FIWARE geïntroduceerd sleutelbegrip is het begrip context informatie. In het algemeen is context de informatie rond de informatie. Zonder context is de informatie moeilijk, zo niet onmogelijk te begrijpen. Voor slimme steden zijn veel voorkomende voorbeelden van context de informatie aangaande:

  • tijd; wanneer is de informatie gemaakt;
  • plaats; waar is de informatie gecreëerd.

Deze context maakt het mogelijk metingen te relateren aan echte gebeurtenissen en aan andere metingen. Een voorbeeld hiervan is verkeersinformatie: de tijd en locatie van b.v. een file, maakt het mogelijk om dit te relateren aan een evenement (bijv. voetbalwedstrijd).

Context Management is een Minimum Interop Mechanism geworden binnen de aanbevelingen van Open_And_Agile_Smart_Cities Functionaliteit voor de opslag van context informatie in een Context Broker is daarom de basis van OASC compliant implemenaties.