Volgens OpenNorth[1] is dit een mogelijke definitie:

Slimme steden zijn volgens hun huidige manifestaties "[technologisch] geïnstrumenteerd en genetwerkte [steden], [met] systemen [die] onderling verbonden en geïntegreerd zijn, en [waar] enorme hoeveelheden stedelijke gegevens worden gegenereerd [door sensoren] en worden gebruikt om het stadsleven in real-time te beheren en te controleren". Overheidsbestuurders en gekozen ambtenaren investeren in smart city-technologieën en data-analyse systemen als informatiebron om de stedelijke omgeving innovatief, economisch, efficiënt en objectief te besturen. Een slimme stad draait voornamelijk om het kwantificeren en beheren van infrastructuur, mobiliteit, zakelijke en online overheidsdiensten, met een focus gericht op technologische oplossingen.

Binnen VLOCA focussen we meer op de Open slimme stad, een evolutie van de slimme stad zoals hierboven weergegeven, met een bredere visie dan de technologische gerichte definitie.

Een Slimme stad bestaat, volgens Boyd-Cohen (2013) uit een aantal domeinen/dimensies. De volgende domeinen/dimensies kunnen daarbij onderscheiden worden:

Ook de Europese Commissie, o.a. in het European Interoperability Framework for Smart Cities and Communities, verwijst naar deze domeinen/dimensies van een Slimme stad.