Volgens OpenNorth[1] is dit een mogelijke definitie:

Een "Open Smart City" is een stad waar inwoners, maatschappelijke [[::Category:Organisaties| Organisaties]], academici en de particuliere sector op een ethische, verantwoordelijke en transparante manier samenwerken met ambtenaren om gegevens en technologieën te gebruiken om de stad te besturen als een eerlijke, levensvatbare en leefbare gemeenschap en evenwicht te realiseren tussen economische ontwikkeling, sociale vooruitgang en verantwoordelijkheid voor het milieu.

Een Open Smart City bevat de volgende vijf kenmerken:

1. De 'governance' in een Open Smart City is ethisch, verantwoordelijk en transparant. Deze principes zijn van toepassing op het bestuur van sociale en technische platformen, waaronder gegevens, algoritmen, vaardigheden, infrastructuur en kennis.

2. Een Open Smart City is participatief, samenwerkend en responsief. Het is een stad waar het bestuur, het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector, de media, de academische wereld en de bewoners op zinvolle wijze deelnemen aan het bestuur van de stad volgens gedeelde rechten en verantwoordelijkheden. Dit brengt een cultuur van vertrouwen en kritisch denken en eerlijke, rechtvaardige, inclusieve en geïnformeerde benaderingen met zich mee.

3. Een Open Smart City maakt gebruik van gegevens en technologieën die geschikt zijn voor het beoogde doel, kunnen worden hersteld en opgevraagd, die zoveel mogelijk steunen op open broncodes, voldoen aan open Standaarden, interoperabel zijn, duurzaam, veilig, en waar mogelijk lokaal verkregen en schaalbaar. Data en technologie worden gebruikt en verworven op een zodanige wijze dat schade en "bias" geminimaliseerd worden, duurzaamheid verhoogd wordt en de flexibiliteit vergroot. Een Open Smart City kan beslissingen delegeren naar geautomatiseerde besluitvorming wanneer dit gerechtvaardigd is en ontwerpt deze systemen daarom leesbaar, responsief, adaptief en verantwoordelijk.

4. In een Open Smart City is databeheer de norm en primeert de bewaking en controle over gegevens die door slimme technologieën worden gegenereerd, bewaard en uitgeoefend in het algemeen belang. Databeheer is gebaseerd op principes van soevereiniteit, eigenaarschap, open Standaarden, veiligheid, individuele en sociale privacy,en verleent mensen het beslissingsrecht over het gebruik van persoonlijke gegevens.

5. In een Open Smart City wordt erkend dat data en technologie niet de enige oplossing zijn voor veel van de systemische problemen waarmee steden worden geconfronteerd, en dat er voor deze systemische problemen niet altijd snelle oplossingen voorhanden zijn. Deze problemen hebben vaak nood aan innovatie met het oog op de lange termijn op het gebied van sociale, organisatorische, economische en politieke processen en oplossingen.