Met "Smart Living" bedoelen we ICT-enabled leefstijlen, gedrag en consumptie. Smart Living is ook gezond en veilig wonen in een cultureel levendige stad met diverse culturele faciliteiten, en bevat goede kwaliteit huisvesting en accommodatie. Smart Living is ook gekoppeld aan een hoog niveau van sociale cohesie en sociaal kapitaal.

Volgens [1] horen hier ook in thuis :

  • gezondheid
  • opvoeding en opleiding
  • cultuur, ontspanning, recreatie
  • sociale zaken
  • veiligheid en nooddiensten (brandweer, ...)
  • verstedelijking en behuizing
  • publieke infrastructuur en stedelijk meubilair en installaties