City of Things Oproep 2021

Lokale overheden zoeken meer dan ooit naar innovatie smart city oplossingen voor hun steeds complexere uitdagingen. Maar op maat gemaakte technologische en datagedreven oplossingen zijn duur, en overheidsmiddelen schaars. Bovendien ontbreekt regionale samenwerking. De uitrol van innovatie bij overheden gaat te traag, en voor private partners zijn de overheden niet de gehoopte aanjager van nieuwe data business. Een hernieuwde samenwerking dringt zich op.

Stad Mechelen ging recent een strategisch partnerschap aan met twee prominente marktspelers Cronos- Telenet. Samen bouwen ze een nieuw businessmodel voor smart cities, waarbij ze SAMEN waarde creëren rond een slimme en open data-infrastructuur. Zo kunnen fijnmazige weersdata bijvoorbeeld relevant zijn voor het klimaatplan van een stad, maar ook voor een verzekeringsmaatschappij in functie van schadegevallen en ook voor landbouwers ter preventie van water- of droogteschade.

Hiervoor is een vliegwiel voor innovatie nodig, een sterk partnership tussen bedrijven, overheid, burgers en onderzoekers: de Smart Innovation Factory.

Dit nieuwe businessmodel van de Smart Innovation factory wordt voor marktspelers natuurlijk pas interessant als er opschaling mogelijk is. Daarom wil Stad Mechelen samen met IGEMO deze ambities opschalen naar regio Rivierenland. Dit met steun van Digitaal Vlaanderen en VLOCA in functie van de Vlaamse Open City Architectuur en de OSLO standaarden.[1]


Overzicht deliverables

 DeliverableVersieActoren
VLOCA-model V0.1 Smart Innovation Factory – MechelenVLOCA-ModelV0.1Overheden