Inleiding

Het belang van data voor onze huidige maatschappij is wereldwijd zichtbaar en het is algemeen aanvaard dat het in de toekomst steeds bepalender zal worden. Deze verhoogde nood aan data manifesteert zich ook in de gezondheidssector, over de gehele quadruple helix. Er is al veel data beschikbaar die zou toelaten om een efficiënt preventiebeleid te voeren, maar levensstijldata zit gefragmenteerd en wordt vandaag bijgevolg niet optimaal toegepast. De specifieke wettelijke, ethische en economische randvoorwaarden van de gezondheidssector vereisen ook een andere aanpak, een burgergedreven aanpak. Dit wordt Europees erkend en Vlaanderen speelt hierin op dit moment een voortrekkersrol met het We Are project op het gebied van - en met steun van de bevoegde overheden van - innovatie, gezondheid en digitalisatie. Deze specifieke aanpak moet het ook mogelijk maken om burgergegenereerde data over verschillende sectoren heen te ontsluiten met de burger aan het roer en de GDPR als hefboom (zie Figuur 1). Door een meer datagedreven preventiebeleid te voeren, kan de gezondheid van burgers verbeterd worden.

Figuur 1: het We Are ecosysteem: data, beheerd door burgers, leidt tot het correct ontsluiten ervan voor innovatie en onderzoek door o.a. overheden.

Dit creëert ook mogelijkheden voor lokale overheden om hun beleid en hun diensten naar burgers toe te verbeteren. Een concrete use case waarmee lokale besturen levensstijldata voor hun preventiebeleid kunnen verzamelen is bijvoorbeeld het recent gelanceerde online preventieplatform BIBOPP, waarop burgers met hun eigen gezondheidsdata aan de slag kunnen. BIBOPP is een applicatie op het We Are data platform. Het omvat momenteel de digitale Gezondheidsgids van Domus Medica, een survey die het persoonlijk risico op chronische ziekten berekent. Voordelen voor de burger zijn dat BIBOPP gekoppeld is aan het elektronisch medisch dossier van de huisarts, dat het wetenschappelijk onderbouwd gepersonaliseerd advies levert én dit koppelt aan een lokaal aanbod van niet-klinische diensten zoals sportclubs, wandelroutes, workshops over gezond eten, …. Het gebruik van de applicatie creëert nieuwe informatie over de noden van de inwoners. Via We Are zullen data correct ontsloten worden en dit geeft steden en gemeenten nieuwe instrumenten om o.a. hun gezondheidsbeleid af te stemmen op maat van burgers en zorg- / hulpverleners. Met andere woorden: het draagt bij aan datagedreven populatiemanagement.