City of Things Oproep 2021

Burgers zijn snel tot ander gedrag te verleiden als ze daarvoor worden beloond met punten of munten die in de vorm van lokaal geld kunnen besteed worden in de eigen gemeente. Het belonen van burgers, klanten en werknemers voor gewenst gedrag is vele malen goedkoper en effectiever dan een informatiecampagne met hetzelfde doel. De stad Geel past reeds heel concreet een actief beloningsbeleid toe. Samen met 14 andere Kempense gemeenten en onder begeleiding van IOK stapte de stad Geel in Bike2School waarbij schoolgaande kinderen worden beloond indien ze zich duurzaam verplaatsen naar school. Uit recente cijfers blijkt dat Bike2School op spectaculaire wijze bijdraagt tot de toename van het aantal kinderen dat regelmatig met de fiets (of te voet) naar school gaat en aldus meetbaar bijdraagt tot een veiliger en gezondere schoolomgeving. De kinderen ontvangen digitale munten als beloning die ze lokaal of regionaal kunnen besteden bij deelnemende partners (handelaars of publieke dienstverleners).

De beleidsmakers van de Stad Geel willen nu een stap verder zetten en nieuwe initiatieven tot leven roepen die gebaseerd zijn op hetzelfde beloningsbeleid. Het project Bike2School leerde ons immers dat we voor een digitale beloning net iets beter ons best doen. Nieuwe use-cases rond burgerschap, vrijwilligerswerk, mobiliteit of zelfs lokale goede doelen inpluggen op een generiek incentiveringsplatform met waarderingsmunten … dit is het doel van dit project. Hierbij bepaalt het lokaal bestuur haar eigen regels om de lokale munten langer binnen de gemeente of regio te laten circuleren alvorens het lokale geld wordt omgezet naar euro’s en de gemeenschap verlaat. Door de munten lokaal te maken, draagt het lokaal bestuur bij tot meer omzet en werkgelegenheid binnen de regio, minder leegstand en armoede.

Samengevat omvat dit projectvoorstel

  1. De incentivering van (maatschappelijk) gewenst gedrag via een digitale munt,
  2. Het verhogen van participatie door onder andere burgers, werknemers, studenten te laten deelnemen aan waardevolle acties,
  3. Het stimuleren van de lokale economie door meer bestedingen in eigen regio te promoten,
  4. De ontwikkeling van een mechanisme om de digitale munten zo veel mogelijk binnen de gemeenschapte laten circuleren.[1]

Overzicht deliverables

 DeliverableVersieActoren
VLOCA-model V0.1 Regionaal plugable incentiveringsplatform – GeelVLOCA-ModelV0.1Overheden
VLOCA-model V1.0 Regionaal plugable incentiveringsplatform – GeelVLOCA-ModelV1.0
VLOCA-model V1.8 Regionaal plugable incentiveringsplatform – GeelVLOCA-ModelCo-creatie
Vereistenmodel Regionaal plugable incentiveringsplatform – GeelVereistenmodelV0
Architectuurtekeningen Regionaal plugable incentiveringsplatform – GeelAndereV0

Overzicht werkgroepen

In het kader van dit traject werden een aantal werkgroepen georganiseerd, gefocused op het capteren en valideren van informatie. De verslagen van de werkgroepen vindt u hier terug:

WerkgroepType werkgroepDatumTijdLocatie
Business werkgroepBusiness werkgroep2023-04-1813u00-16u00Digitaal