Objectieve criteria

De objectieve criteria worden beschreven in deze functionele vereisten. We splitsen de vereisten op in applicatiecomponenten (wat is de deeloplossing, verzameling van applicatiefuncties, bijvoorbeeld Mijnburgerprofiel) en applicatiefuncties (wat moet een applicatiecomponent allemaal kunnen (bv Authenticeren)). Voor een gedetailleerde beschrijving van deze vereisten, verwijzen we naar de laatste versie van het VLOCA-model.

Minimale vereisten

Het voldoen aan de minimale criteria wordt berekend aan de hand van de kolom Weging en Checklist. De minimumwaarde om als essentieel beschouwd te worden is vrij te bepalen door de aanbesteder. Alle scores van bijvoorbeeld minimaal 50 beschouwen we als noodzakelijk ter uitvoering van het desbetreffend perceel. Alle specificaties met een weging die de aan de minimumwaarde voldoet, dienen uitvoerbaar te zijn.

Selectiecriteria

Om de selectie te faciliteren, wordt een score berekend op basis van de minimale criteria vermenigvuldigd met de waarde in de weging. De totale score per perceel wordt berekend en gedeeld door de totale waarden in de weging voor dat perceel om zo tot een percentage te komen.

Applicatiecomponent Use Case ID Applicatiefunctie Weging Checklist Minimale vereisten Gunningscriteria
Formule Resultaat Formule Resultaat
Applicatiecomponent1 UC1 1.1 Vereiste1 70 Ja Checklist = Ja --> 1
Weging <50 --> 1

Weging >= 50 en Checklist = Nee --> 0
1 Minimale vereisten x Weging 70
1.2 Vereiste2 42 Nee 1 42
1.3 Vereiste3 21 Ja 1 21
UC2 2.1 Vereiste4 60 Nee 0 0
2.2 Vereiste5 60 Ja 1 60
2.3 Vereiste6 60 Ja 1 60
2.4 Vereiste7 48 Ja 1 48
Totaal Som van alle resultaten vereisten
/ maximale som applicatiecomponent
83 %

Er wordt ook een totale weging gemaakt waar alle applicatiecfuncties voor alle applicatiecomponenten worden berekend.

Gunningscriteria

Een inschrijving wordt positief ontvangen wanneer bijvoorbeeld een score 50 % wordt behaald voor alle percelen en score van 75 % voor de totaliteit van de applicatiefuncties.

Applicatiecomponent Use Case ID Applicatiefunctie Weging Checklist
API Management UC2 BR2.1 Integratie Applicaties 70
BR2.2 cross applicatie 42
BR2.3 op mijnburgerprofiel 21
UC3 BR3.7 e-inclusie 60
UC7 BR7.1 Integratie nieuwe stad of gemeente 60
BR7.2 Integratie Applicatie 60
BR7.3 OSLO standaarden 48
Artificial Intelligence UC6 BR6.1 Impact campagne 32
BR6.2 ROI berekening 32
BR6.4 Drill Down 20
BR6.5 Churn Prediction 12
BR6.6 Forecasten 16
UC7 BR7.5 AML en KYC 48
Business Intelligence UC2 BR2.2 cross applicatie 42
UC6 BR6.1 Impact campagne 32
BR6.2 ROI berekening 32
BR6.3 Rapportage 20
BR6.4 Drill Down 20
BR6.5 Churn Prediction 12
BR6.6 Forecasten 16
UC7 BR7.4 herbruikbare munten 36
BR7.5 AML en KYC 48
UC8 BR8.1 Uitrol / implementatie 60
BR8.2 Nieuwe ontwikkeling 48
BR8.3 GDPR 60
CRM UC1 BR1.13 Commissies 30
BR1.17 Waardeverlies 70
BR1.19 Afromen Slapende munten 40
BR1.2 Spender transacties 100
BR1.23 goed gedrag vs lokale economie 90
BR1.3 Spender(+Collector) Saldo 100
BR1.5 Overzicht 80
BR1.6 cadeaubonnen 30
BR1.7 gratis parkeren 20
BR1.9 Limiet van donor 60
UC3 BR3.1 Donor Registratie 100
BR3.2 Handelaar Registratie 100
BR3.3 Burger Registratie 100
BR3.4 Burger Promo Participatie 100
BR3.5 Anonieme Test Registratie 20
BR3.7 e-inclusie 60
UC4 BR4.1 Doelgroepen 21
BR4.2 Targeting 30
BR4.3 Acquisitie 30
BR4.4 Communicatie 6
UC10 BR10.1 Standaard Antwoorden 28
BR10.2 FAQ 28
BR10.3 Klachten 28
BR10.4 Reviews 12
BR10.5 Inzichten 16
Data Explorer UC2 BR2.1 Integratie Applicaties 70
BR2.3 op mijnburgerprofiel 21
UC3 BR3.7 e-inclusie 60
UC7 BR7.1 Integratie nieuwe stad of gemeente 60
BR7.2 Integratie Applicatie 60
BR7.3 OSLO standaarden 48
Datawarehousing UC7 BR7.5 AML en KYC 48
Derdebetalerssysteem UC1 BR1.1 Donor transacties 100
BR1.11 Validatie 'goede doel' collector 20
BR1.12 Inzichten 40
BR1.13 Commissies 30
BR1.15 QR of andere 'bonnen' 70
BR1.16 Gecombineerde munten 70
BR1.17 Waardeverlies 70
BR1.18 Waarde Fluctuaties? 20
BR1.19 Afromen Slapende munten 40
BR1.2 Spender transacties 100
BR1.20 punten vs munten 30
BR1.21 Acties ipv munten of punten 20
BR1.23 goed gedrag vs lokale economie 90
BR1.3 Spender(+Collector) Saldo 100
BR1.4 betaling 80
BR1.5 Overzicht 80
BR1.6 cadeaubonnen 30
BR1.7 gratis parkeren 20
BR1.8 Regels en Rechten 100
BR1.9 Limiet van donor 60
ERP UC1 BR1.1 Donor transacties 100
BR1.11 Validatie 'goede doel' collector 20
BR1.12 Inzichten 40
BR1.13 Commissies 30
UC3 BR3.1 Donor Registratie 100
BR3.2 Handelaar Registratie 100
BR3.3 Burger Registratie 100
BR3.5 Anonieme Test Registratie 20
UC5 BR5.1 Donatie 100
BR5.2 Verzilvering 100
BR5.3 NBB Licentie 70
UC9 BR9.1 Automatische terugvloeing 15
UC11 BR11.1 Handelaars 40
BR11.2 Shopper 40
BR11.3 Fraudebestrijding 28
BR11.5 Domiciliering/doorlopende opdrachten 8
BR11.6 Overschrijvingen 8
ETL UC2 BR2.1 Integratie Applicaties 70
BR2.3 op mijnburgerprofiel 21
UC3 BR3.7 e-inclusie 60
UC7 BR7.1 Integratie nieuwe stad of gemeente 60
BR7.2 Integratie Applicatie 60
BR7.3 OSLO standaarden 48
Strategic Mgt Tool UC6 BR6.1 Impact campagne 32
BR6.2 ROI berekening 32
BR6.3 Rapportage 20
BR6.4 Drill Down 20
BR6.5 Churn Prediction 12
BR6.6 Forecasten 16
UC7 BR7.1 Integratie nieuwe stad of gemeente 60
BR7.4 herbruikbare munten 36
BR7.5 AML en KYC 48
UC8 BR8.1 Uitrol / implementatie 60
BR8.2 Nieuwe ontwikkeling 48
BR8.3 GDPR 60